ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MACEDOINE BLOG

alpha.georg@googlemail.com

alpha.georg@googlemail.com
HOLA DOLOR ( ES ) ..:-P

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

CALINO A.E.ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 10-12-2009

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/10-12-2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η 83/2009


Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 07.05.2009 στο κατάστημά της, αποτελούμενη από τους Χ. Γεραρή, Πρόεδρο, Λ. Κοτσαλή, Α. Παπανεοφύτου, Α. Πράσσο, Α. Ρουπακιώτη, τακτικά μέλη και Γ. Πάντζιου, αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Α. Πομπόρτση, ο οποίος αν και εκλήθη νομίμως και εγγράφως δεν παρέστη λόγω κωλύματος, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Το τακτικό μέλος Α-Ι. Μεταξάς καθώς και το αναπληρωματικό του μέλος Γ. Λαζαράκος, αν και κλήθηκαν νομίμως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Παρόντες χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν οι Κ. Καβέλη, νομική ελέγκτρια, Γ. Ρουσόπουλος και Α Χρυσάνθου, πληροφορικοί ελεγκτές, ως εισηγητές, και η Μ. Γιαννάκη, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, ως γραμματέας.


Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

Στην Αρχή υποβλήθηκαν δέκα (10) καταγγελίες και ερωτήματα σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας "CALINO” A.E. (εφεξής Calino) στους τομείς της αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της συλλογής και πώλησης προσωπικών δεδομένων. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/5084/02-10-2008 εντολή του Προέδρου της Αρχής διατάχθηκε η διενέργεια ελέγχου στην επιχείρηση. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε την 03.10.2008, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στη λεωφόρο Τατοΐου 362, στις Αχαρνές Αττικής.

Κατόπιν της διενέργειας του ελέγχου συντάχθηκε αρχικό πόρισμα, το οποίο στάλθηκε στην εταιρεία για παρατηρήσεις με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/770/04.02.2009 έγγραφο της Αρχής. Η Calino κατέθεσε τις παρατηρήσεις της με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1200/23.02.2009. Το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου κατατέθηκε στην Αρχή με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/1840/23.03.2009.

Στο πόρισμα περιγράφεται η λειτουργία της εταιρείας σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Αρχής και επισημαίνονται πέντε (5) συνολικά ευρήματα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτό, το προϊόν που απασχολεί την Αρχή είναι το “Hellas Navigator”, το οποίο διαφημίζεται από την εταιρεία με το χαρακτηριστικό τίτλο “Χρυσά Πελατολόγια”. Πρόκειται για ένα επαγγελματικό τηλεφωνικό κατάλογο, ο οποίος συνδυάζει δυνατότητες εντοπισμού διευθύνσεων φυσικών προσώπων πάνω σε ψηφιακό χάρτη με στοιχεία κατοίκων και εταιρειών (τηλέφωνα, διευθύνσεις, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επάγγελμα) για την Ελλάδα και την Κύπρο, τα οποία περιέχονται στον εν λόγω κατάλογο.

Ως ένα μέσο για τη διαφήμιση του ανωτέρω προϊόντος η Calino χρησιμοποιεί την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιοτυπίας (FAX). Στο μήνυμα αυτό αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής:

...ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ με 900.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες ανά κατηγορία στο γραφείο σας. Αμφίδρομη αναζήτηση. Είναι η μεγαλύτερη βάση της Ελλάδας...

...ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ από 5.500.000 κατοίκους. Είναι καταχωρημένοι κατά: ονοματεπώνυμο – τηλέφωνο – οδό – δήμο – ταχυδρομικό κωδικό...

...Διατίθενται και ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (δυνατότητα export) με τους 5.500.000 ιδιώτες και 950.000 επιχειρήσεις...

...Περιλαμβάνονται κατάλογοι με 110.000 ΑΡΙΘΜΟΥΣ FAX & E-MAIL επιχειρήσεων για άμεση επικοινωνία...

...Οι βάσεις είναι 100% απαλλαγμένες και από τα δηλωθέντα απόρρητα τηλέφωνα και από τις πρόσφατες και παλαιότερες εγγραφές όσων έχουν δηλώσει στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ότι επιθυμούν να μην συμπεριλαμβάνονται σε λίστες...

...αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email σχετικά με τα προϊόντα μας πατήστε εδώ...

Ως διευθύνσεις αποστολής του μηνύματος αναγράφονται μία από τις hnv@otenet.gr, hellasnv@otenet.gr, hnv2@altecnet.gr, hnv1@hol.gr και calino1@ath.forthnet.gr

Τα ευρήματα που επισημαίνονται στο πόρισμα έχουν συνοπτικά ως εξής:

Εύρημα 1ο: Η εταιρεία συλλέγει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από σελίδες του διαδικτύου. Στη συνέχεια, οι διευθύνσεις αυτές πωλούνται είτε ως τμήμα ανοικτής βάσης δεδομένων είτε ως τμήμα του εμπορευόμενου από την εταιρεία προϊόντος (Hellas Navigator) και χρησιμοποιούνται ως λίστες αποστολής διαφημιστικού υλικού από τρίτους (τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τις αγοράζουν). Αφορούν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα και συλλέγονται με τη χρήση λογισμικού-αράχνης (web crawler) ονόματι larbin. Το λογισμικό αυτό διατρέχει ιστοτόπους που έχουν ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) που ανήκει στο Ελληνικό επίπεδο ονομάτων χώρου (domain .gr) και συλλέγει όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συναντά.

Εύρημα 2ο: Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λοιπά προσωπικά στοιχεία μελών έχουν συλλεχθεί από επαγγελματικές ενώσεις (επιμελητήρια, δικηγορικούς, φαρμακευτικούς, οδοντιατρικούς και ιατρικούς συλλόγους, κλπ), οι οποίοι παρέχουν τα στοιχεία αυτά, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν, με στόχο την προώθηση των δραστηριοτήτων των μελών τους. Άλλη πηγή προέλευσης αποτελούν τα στοιχεία που συλλέγονται από επαγγελματικές εκθέσεις, για παράδειγμα μέσω του εντύπου οδηγού των εκθέσεων που περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας των εκθετών.

Η τακτική της Calino είναι να αποστέλλει επιστολή στους συλλόγους και να αιτείται τη χορήγηση των στοιχείων των μελών τους, ώστε να συμπεριληφθούν στον επαγγελματικό οδηγό. Τα στοιχεία που ζητά είναι επώνυμο ή επωνυμία, όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, website, όπως προκύπτει από τις επιστολές που επιδείχτηκαν στους ελεγκτές κατά τη διενέργεια του ελέγχου. Σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές οι σύλλογοι πωλούσαν τα δεδομένα των μελών τους έναντι αμοιβής. Σε άλλες περιπτώσεις τα στοιχεία συλλέγονται αυτοματοποιημένα από τις ιστοσελίδες των συλλόγων.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων της εταιρείας, τα στοιχεία από τις πηγές αυτές καταχωρίζονται και στις λίστες με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας. Η εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους ενημέρωση προς τα υποκείμενα των δεδομένων, κατά το στάδιο της συλλογής τους από τους φορείς αυτούς.

Εύρημα 3ο: Η εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει από τον ιστοχώρο http://www.whitepages.gr/ που ανήκει στον ΟΤΕ. Ο ιστοχώρος αυτός παρέχει υπηρεσία καταλόγου των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ για όλη την Ελλάδα. Από την υπηρεσία αυτή μπορεί κάποιος να αναζητήσει τηλεφωνικούς αριθμούς με βάση τα στοιχεία του ονόματος του συνδρομητή, όπως επίσης και να πραγματοποιήσει αντίστροφη αναζήτηση, δηλαδή να βρει τα στοιχεία του συνδρομητή αναζητώντας τον με βάση τον αριθμό του τηλεφώνου του. Τα στοιχεία του συνδρομητή που εμφανίζονται σε κάθε τέτοια αναζήτηση περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, περιοχή, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και επάγγελμα (εάν αυτό είναι διαθέσιμο).

Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο λογισμικό που εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα αντίστροφης αναζήτησης. Το λογισμικό έχει δημιουργήσει η Calino αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να αναζητήσει σειριακά όλους τους πιθανούς τηλεφωνικούς αριθμούς μιας περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, η Calino αντιγράφει ουσιαστικά τον ηλεκτρονικό κατάλογο του ΟΤΕ, συλλέγοντας σειριακά τα στοιχεία των συνδρομητών του.

Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στη βάση δεδομένων του εμπορευόμενου από τη εταιρεία λογισμικού (Hellas Navigator) και συνδυάζονται με τις γεωγραφικές συντεταγμένες που αντιστοιχούν στη διεύθυνση του εκάστοτε συνδρομητή. Η Calino έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο λογισμικό για την γεωγραφική απεικόνιση, σε ψηφιακό χάρτη, των διευθύνσεων που έχει συλλέξει. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται μια επιπλέον επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται από τον ηλεκτρονικό κατάλογο του ΟΤΕ, καθώς, στην πράξη, σε κάθε δεδομένο διεύθυνσης αντιστοιχίζονται οι συντεταγμένες του στο χάρτη. Με τη συσχέτιση αυτή δίδεται η δυνατότητα περαιτέρω αναζήτησης στα δεδομένα του καταλόγου, με βάση πια και τη γεωγραφική πληροφορία. Για παράδειγμα, μέσω του λογισμικού Hellas Navigator, μπορεί κάποιος να σχεδιάσει μια γεωγραφική περιοχή πάνω στο χάρτη (πχ. με βάση τα γεωγραφικά όρια μιας ενορίας) και να βρει τα στοιχεία των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής αυτής. Η λειτουργία αυτή δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσω της αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο του ΟΤΕ και είναι αποτέλεσμα της συσχέτισης των συλλεγόμενων στοιχείων με γεωγραφικά δεδομένα.

Εύρημα 4ο: Κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία αποστέλλει διαφημιστικά e-mail στη λίστα των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που έχει συλλέξει με τον τρόπο που περιγράφεται στα ευρήματα 1 και 2. Σκοπός των e-mail αυτών είναι να διαφημιστούν τα προϊόντα της εταιρείας. Επίσης διαπιστώθηκε ότι αποστέλλονται και διαφημιστικά FAX για τον ίδιο σκοπό.

Στο περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας καθώς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα, στα οποία οι παραλήπτες μπορούν να ζητήσουν τον τερματισμό της αζήτητης επικοινωνίας. Όπως εξηγήθηκε στους ελεγκτές από τους εκπροσώπους της εταιρείας, η διαδικασία διαγραφής παραλήπτη από τη λίστα παραληπτών της εταιρείας συνίσταται στην ένταξη σε κατάλληλο κατάλογο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του αριθμού FAX οποιουδήποτε παραλήπτη ζητήσει να μη λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα ή κλήσεις. Ο κατάλογος αυτός χρησιμεύει ώστε η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός FAX του εκάστοτε μη ενδιαφερόμενου παραλήπτη να μην συμπεριλαμβάνεται στο μέλλον στις διευθύνσεις που συλλέγει και διαβιβάζει η Calino. Ουσιαστικά η εταιρεία χρησιμοποιεί σύστημα opt-out για την αποστολή των μηνυμάτων, δηλαδή αποστέλλει μηνύματα χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των συνδρομητών, αλλά διαγράφει τους συνδρομητές από τα αρχεία της, σε περίπτωση που αυτοί εναντιωθούν στην επεξεργασία.

Εύρημα 5ο: Κατά τη διενέργεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία έχει πωλήσει τους ηλεκτρονικούς της καταλόγους στην κυβέρνηση των Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους ελεγκτές, ως στοιχείο ένδειξης της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας της επιχείρησης, ότι στους πελάτες συμπεριλαμβάνεται και η κυβέρνηση των Η.Π.Α. Το γεγονός αυτό περιλαμβάνεται και στο διαφημιστικό μήνυμα της εταιρείας. Στους ελεγκτές επιδείχθηκε σειρά από μηνύματα που οδήγησαν στην σύναψη συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και της κυβέρνησης των Η.Π.Α. (United States Government, Department of State, Office of Acquisition) και δόθηκε αντίγραφο της συμφωνίας αυτής.

Από το αντίγραφο αυτό προκύπτει ότι η Calino προχώρησε τον Ιανουάριο του 2004 σε σύναψη σύμβασης ύψους 170.000 δολλαρίων ΗΠΑ. Από τη σύμβαση προκύπτει ότι δόθηκαν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ σύνολα δεδομένων που αποτελούνται από ψηφιακούς χάρτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και τη βάση δεδομένων τηλεφώνων της Ελλάδας, καθώς και λογισμικό για την αναζήτηση και εύρεση στοιχείων από αυτά τα σύνολα δεδομένων. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σύμβαση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και να επεκτείνει τα σύνολα δεδομένων αυτά και να τα αντιγράψει σε πολλαπλά αντίτυπα για τις υπηρεσίες της.

Η εταιρεία κλήθηκε νομίμως σε ακρόαση ενώπιον της Αρχής στη συνεδρίαση της 09.04.2009 για να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις και να εκθέσει τις απόψεις της. Κατά την παρουσία της στη συνεδρίαση της Αρχής έλαβε προθεσμία και κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα με το υπ' αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2582/24.04.2009 έγγραφο.

Η Αρχή, αφού άκουσε τους εισηγητές της υπόθεσης και έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, μετά και από διεξοδική συζήτηση,


ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


1. Όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παρ. 1, εδ. α' του Ν. 2472/1997 τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α' του Ν. 2472/1997, όταν ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 1 εύρημα, πραγματοποιείται συλλογή διευθύνσεων από ιστοσελίδες, όπου το υποκείμενο των δεδομένων έχει ανακοινώσει τα στοιχεία του για τελείως διαφορετικό σκοπό, για παράδειγμα για την αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας για προσωπικούς σκοπούς ή για τη συμμετοχή του σε ομάδες συζήτησης. Το αυτόματο λογισμικό έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να μην κάνει καμία διάκριση των διευθύνσεων που συλλέγει με κριτήριο το σκοπό της δημοσίευσης τους, συλλέγοντας όλα τα στοιχεία τα οποία συναντά. Επομένως, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό, δεν συλλέγονται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία εν όψει των σκοπών αυτών, κατά παράβαση της προαναφερθείσας διάταξης του Ν. 2472/1997. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα δεν υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, καθώς προκαλείται σημαντική όχληση στους αποδέκτες των μηνυμάτων αλλά και πιθανά επιπρόσθετο κόστος από τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου για την ανάγνωση των μηνυμάτων. Έτσι, όσον αφορά στη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς τη συγκατάθεση του υποκείμενου, δεν μπορεί να έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2 ε' του Ν. 2472/1997. Επισημαίνεται ότι η Ομάδα Εργασίας του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ έχει παρουσιάσει, αναλυτικά, το σκεπτικό αυτό στο έγγραφο εργασίας υπ’ αριθμ. 37/21.11.2000 (σελ. 37, 38 και 43, 44), ενώ παρόμοια παρουσίαση βρίσκεται και στο βιβλίο Regulating Spam, A European Perspective after the Adoption of the E-Privacy Directive (κεφάλαιο 4, Harvesting, σελίδες 67-79). Επομένως, το αρχείο που έχει δημιουργήσει η Calino, με την τεχνική που περιγράφεται στο εύρημα υπ’ αριθμ. 1 του πορίσματος, παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 παρ. 2 του ν. 2472/1997 και τα στοιχεία του πρέπει να καταστραφούν. Καθώς το αρχείο αυτό έχει διαβιβασθεί σε απροσδιόριστο αριθμό πελατών της εταιρείας, είναι προς το συμφέρον των υποκειμένων της επεξεργασίας να ενημερωθούν όλοι όσοι αγόρασαν το αρχείο αυτό ώστε να προβούν σε διαγραφή των δεδομένων που έχουν συλλεγεί παράνομα. Η πλήρης άρση της παράβασης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διαγραφή των στοιχείων από όλα τα πωληθέντα αντίγραφα.


2. Όπως ορίζει το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α. την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, β. τον σκοπό της επεξεργασίας, γ. τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, δ. την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης.». Όπως προκύπτει από το εύρημα υπ’ αριθμ. 2, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν φροντίζει σε κανένα σημείο για την παροχή ενημέρωσης προς τα υποκείμενα των δεδομένων κατά το στάδιο της συλλογής τους. Είναι αληθές ότι ο σκοπός που επιδιώκει η Calino, δηλαδή το οικονομικό συμφέρον για τη δημιουργία της εφαρμογής καταλόγου επαγγελματικών διευθύνσεων, συμβαδίζει καταρχήν με το επαγγελματικό συμφέρον των υποκειμένων για την ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων τους από το κοινό. Έτσι, για τη χρήση των στοιχείων που λαμβάνονται από τους επαγγελματικούς φορείς και τις επαγγελματικές εκθέσεις δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. ε' του Ν. 2472/1997, νέα συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων, αλλά αρκεί η προηγούμενη ενημέρωση αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2472/1997. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, η ενημέρωση αυτή θα έπρεπε να είχε διενεργηθεί μέσω ατομικής επιστολής με την οποία να παρέχεται ικανό χρονικό διάστημα για την άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης, καθώς τα στοιχεία διεύθυνσης είναι διαθέσιμα στην Calino και ο τρόπος αυτός αποτελεί τον προσφορότερο και ασφαλέστερο προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δικαιώματα όλων των υποκειμένων της επεξεργασίας. Επομένως, κατά παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 2472/97, έγινε συλλογή των παραπάνω στοιχείων από καταλόγους επαγγελματικών ενώσεων. Περαιτέρω παρατηρείται ότι οι διάφορες επαγγελματικές ενώσεις οφείλουν, κατά το στάδιο συλλογής των δεδομένων, να ενημερώνουν τα υποκείμενα για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων. Η Αρχή κρίνει ότι πρέπει με την επιμέλεια των εισηγητών της υποθέσεως να ενημερωθούν οι επαγγελματικές ενώσεις για την υποχρέωσή τους αυτή.


3. Στο άρθρο 10, παρ. 4 του Ν. 3471/2006 ορίζεται ότι «Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε δημόσιο κατάλογο επιτρέπεται να υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Όταν τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε τρίτους, ο συνδρομητής θα πρέπει να ενημερώνεται, πριν από τη διαβίβαση, για αυτή τη δυνατότητα και για τον παραλήπτη ή για τις κατηγορίες των πιθανών παραληπτών, να έχει δε την ευκαιρία να αντιταχθεί στη διαβίβαση. Για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών για άλλο σκοπό, είτε από τον φορέα είτε από τρίτο, απαιτείται εκ νέου η ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή...». Στην προκειμένη περίπτωση, όπως περιγράφεται στο υπ’ αριθμ. 3 εύρημα του πορίσματος, η Calino συλλέγει προσωπικά δεδομένα από δημόσια προσβάσιμη πηγή, δηλαδή τον κατάλογο συνδρομητών του ΟΤΕ. Τα δεδομένα αυτά υπόκεινται σε επιπλέον επεξεργασία, καθώς συνδυάζονται με γεωγραφική πληροφορία, και δημοσιεύονται με τη μορφή του λογισμικού Hellas Navigator, δηλαδή με τη μορφή προηγμένου ηλεκτρονικού καταλόγου με χάρτη. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η ποιότητα των δεδομένων, καθώς είναι δυνατή η παροχή προηγμένων υπηρεσιών αναζήτησης προσωπικών δεδομένων. Η προηγμένη λειτουργία αναζήτησης συνίσταται στο γεγονός ότι ο χρήστης του εν λόγω λογισμικού δύναται να αναζητήσει τα στοιχεία συνδρομητών του ΟΤΕ και με βάση γεωγραφικά δεδομένα. Σε έναν απλό τηλεφωνικό κατάλογο θα μπορούσε να αναζητήσει τα στοιχεία του εκάστοτε συνδρομητή μόνο με βάση συγκεκριμένα στοιχεία (όνομα συνδρομητή, τηλέφωνο, διεύθυνση) και σε πιο περιορισμένη κλίμακα. Ο σκοπός που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, με την παροχή δυνατότητας γεωγραφικής αναζήτησης των προσωπικών δεδομένων όσων περιλαμβάνονται στους καταλόγους συνδρομητών, είναι η πώληση του ηλεκτρονικού καταλόγου για την πραγματοποίηση γεωγραφικά στοχευμένων διαφημιστικών ενεργειών από τον εκάστοτε αγοραστή. Ο εκάστοτε αγοραστής δύναται να δημιουργήσει στοχευμένες ομάδες διαφήμισης (πχ. όλοι οι ηλεκτρολόγοι μιας γεωγραφικής περιοχής) και να διαφημίσει τα προϊόντα του με βάση το είδος του αγοραστικού κοινού, το οποίο έχει επιλέξει. Συνεπώς, ο σκοπός της επεξεργασίας διαφοροποιείται από αυτόν ενός καταλόγου συνδρομητών και ως εκ τούτου, κατά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 3471/2006 η εταιρεία CALINO δημιούργησε αρχείο από τους συνδρομητές του ΟΤΕ.


4. Στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3471/2006 αναφέρεται ότι «η χρησιμοποίηση αυτόματων συστημάτων κλήσης, ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γενικότερα η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς». Από το διενεργηθέντα έλεγχο (εύρημα υπ’ αριθμ. 4), έγινε σαφές ότι η Calino δεν εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των συνδρομητών πριν την αποστολή των διαφημιστικών της μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στο μήνυμα τρόπο εναντίωσης στη συνέχιση της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων, αλλά η ενέργεια αυτή δεν την απαλλάσσει από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης των συνδρομητών. Η αποστολή πραγματοποιείται σε όλη τη λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμών τηλεομοιοτυπίας και όχι μόνο σε όσους είχαν κάποια προηγούμενη συναλλαγή μαζί της, οπότε και θα ίσχυε η εξαίρεση της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου. Συνεπώς η Αρχή αποφαίνεται ότι η Calino παραβιάζει συστηματικά την προαναφερθείσα διάταξη, όπως τούτο επιβεβαιώνεται από τις προαναφερθείσες καταγγελίες.


5. Στο άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 ορίζεται ότι «η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς χώρα που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή ΄Ένωση και η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, με άδεια της Αρχής..». Από το εύρημα υπ’ αριθμ. 5 προκύπτει ότι η Calino πώλησε ηλεκτρονικά αρχεία με προσωπικά δεδομένα (ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα) σε κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ. Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιήθηκε προς χώρα η οποία δεν περιλαμβάνεται σε αυτές, για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφανθεί ότι εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Για τη διαβίβαση αυτή δεν είχε προηγηθεί γνωστοποίηση ή αίτηση για άδεια, ούτε, φυσικά, υπήρξε άδεια της Αρχής. Συνεπώς η διαβίβαση αυτή πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του προαναφερθέντος άρθρου.


6. Με δεδομένο ότι η εταιρεία CALINO υπέπεσε, κατά τα προαναφερόμενα, σε αυτοτελείς παραβάσεις διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η Αρχή κρίνει ότι πρέπει να επιβληθούν αντίστοιχες κυρώσεις.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Η Αρχή

Επιβάλει στην εταιρεία CALINO Α.Ε., που αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τις περιγραφόμενες στο πόρισμα διοικητικού ελέγχου επεξεργασίες, τις πιο κάτω διοικητικές κυρώσεις:

1. Πρόστιμο ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) για την παραβίαση του άρθρου 4, παρ. 1, εδ. α' του Ν. 2472/1997 που συντελείται με την παράνομη επεξεργασία διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, η Αρχή διατάσσει την καταστροφή του εν λόγω αρχείου και υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας να ενημερώσει, εγγράφως, όλους τους πελάτες του ότι η τήρηση του αρχείου αυτού είναι παράνομη. Η καταστροφή του εν λόγω αρχείου από την Calino συνίσταται στην καταστροφή τόσο της λίστας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Calino, οι οποίες δεν έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο, όσο και στη διαγραφή όλων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το προϊόν Hellas Navigator. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, εντός δεκαπέντε ημερών από τη λήψη της απόφασης, να προσκομίσει στην Αρχή κατάλογο με τους πελάτες που αγόρασαν τη λίστα διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και αντίγραφο της επιστολής ενημέρωσης προς αυτούς.

2. Πρόστιμο ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000) για την παραβίαση του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 2472/1997 που αφορά στη μη παροχή ενημέρωσης προς τα υποκείμενα των δεδομένων για τη συλλογή που πραγματοποιείται από επαγγελματικές ενώσεις και επαγγελματικούς οδηγούς. Η Αρχή κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στις επαγγελματικές ενώσεις ενημερώνοντας τους κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι υποχρεούνται να ενημερώνουν τα μέλη τους (υποκείμενα των δεδομένων) για τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων που συλλέγουν από αυτά.

3. Προειδοποίηση για την παράβαση του άρθρου 10, παρ. 4 του Ν. 3471/2006. Η εταιρεία οφείλει να τροποποιήσει τον ηλεκτρονικό οδηγό που εκδίδει και να επιτρέπει τη γεωγραφική αναζήτηση μόνο σε όσους συνδρομητές τηλεφωνίας έχουν δώσει εκ νέου τη συγκατάθεση τους για χρήση των δεδομένων τους στο πλαίσιο της δυνατότητας γεωγραφικής αναζήτησης.

4. Πρόστιμο ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000) για την παραβίαση του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3471/2006 για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιοτυπίας (FAX), χωρίς τη συγκατάθεση των συνδρομητών.

5. Πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) για την παράβαση του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2472/1997 που συντελέστηκε με την παράνομη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ε.Ε.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Turkey and the EU

Τουρκία και η ΕΕ

Irish Left Review · Turkey and the EU(english)

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στην ατζέντα Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που αρχίζει σήμερα, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου ου, και λόγω να συνάψει με τη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής είναι το ζήτημα της ενδεχόμενης μελλοντικής ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχέση της Τουρκίας με την ΕΕ είναι, κατά την άποψη αυτού του συγγραφέα, ένα πάρα πολύ σημαντικό στρατηγικό σημείο για την Ευρω-Ατλαντικό άξονα. Το ψήφισμα της ΕΕ το ζήτημα της ένταξης της Τουρκίας θα αποτελέσει κεντρικό ρόλο στην κίνηση επίλυση ορισμένων ζητημάτων καύση στη διεθνή σκακιέρα. Συγκεκριμένα, η ένταξη στην ΕΕ της Τουρκίας θα μπορούσε να εγγυηθεί για την Ευρω-Ατλαντικό συμφέροντα τα ακόλουθα:

 • . Θα αποτελεί την τελική φάση της αναδιάρθρωσης των Βαλκανίων, που ξεκίνησε από την καταστροφή της Γιουγκοσλαβίας, καθιστώντας την Τουρκία, με όλες του τις δημογραφικές, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική δύναμη, καθώς και η ιστορική σχέση της με την περιοχή, βασικό ρυθμιστή και διαιτητής της σχέσης της Ευρώπης με τα Βαλκάνια - ιδιαίτερα εκείνων των κρατών, όπως η Αλβανία και η ΠΓΔΜ, οι οποίες δεν έχουν, ακόμη, άρχισε το περιβάλλον της ΕΕ.
 • Η Τουρκία, μέσω της δύναμης της και πολύ στενή συμμαχία με τόσο οι ΗΠΑ και η Βρετανία, θα γίνει η βαλβίδα ασφαλείας για το Ευρω-ατλαντικό άξονα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπήρχε δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση από ποτέ έναρξη μιας διαδικασίας αυτονόμηση από τις ΗΠΑ Αυτοκρατορία. Η ΕΕ, με την Τουρκία στο εσωτερικό της, δεν θα είναι σε θέση να αναπτύξει μια ανεξάρτητη πολιτική στρατηγική, θα συνεχίσει να αποτελεί επιστέγασμα της στρατηγικής των ΗΠΑ, ενώ πιο ήπια ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ των μελών της.
 • Η ανάπτυξη αυτών των εμπορικών και οικονομικών δεσμών, θα πρέπει να είναι το απόλυτο όφελος της ευρωπαϊκής ελίτ. Η Τουρκία έχει, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, αναπτύχθηκε μια αυξανόμενη λιανικής πώλησης και το χαμηλό επίπεδο της μεταποιητικής βιομηχανίας, με πολύ χαμηλό κόστος εργασίας, ενώ εξακολουθεί να αποτελεί δεξαμενή φθηνού εργατικού δυναμικού που προορίζονται για την Ευρώπη. Κατά την ίδια, έχει γίνει σημαίνοντα επίκεντρο των χαμηλού και μεσαίου επιπέδου του τουρισμού και ένα γεωγραφικό σταυροδρόμι των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέει την Ευρώπη με τις παραγωγικές περιοχές.
 • Τέλος, η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να καταστεί ένας συνομιλητής για την ΕΕ στις σχέσεις της με τον ισλαμικό κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό μου ότι η Τουρκία, ως κράτος-μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να προωθείται ως ένα μαλακό και συνεργασίας ισλαμική χώρα, σε αντίθεση με τα έθνη εξτρεμιστικές της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και, ιδίως με το Ιράν. Στενής σχέσης της Τουρκίας με το Ισραήλ είναι επίσης μέρος αυτής της ανάπτυξης σεναρίου.

Ακόμη και μια πρόχειρη ματιά στις τέσσερις παραπάνω παράμετροι θα αναφέρει ότι υπάρχουν εγγενείς αντιφάσεις σε αυτά. Πολιτικά συμφέροντα, ωστόσο, και τα χρήματα έχουν κάνει πολλές συζητήσεις. Ως εκ τούτου, το πιο άμεσο καθήκον στην Ευρώπη θα είναι να αντιμετωπίσει και να περιθωριοποιήσει στο παρασκήνιο κάθε αντίθεση στην ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κοινή γνώμη πρέπει να ωθείται σε σχήμα και τα πράγματα δεν μπορεί να αφεθεί στην vaccilations είτε Σαρκοζί και Μέρκελ. Ταυτόχρονα, οι κυρίαρχες ελίτ της τόσο στην Ελλάδα όσο και η Κύπρος, τα δύο κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να προβάλει αντιρρήσεις, πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστούν.

Τα κύρια όπλα για την επίτευξη αυτών των στόχων οι λεγόμενες «ανεξάρτητο» και «του πολίτη» ομάδων που προωθούν την επιθυμητή οργανική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ορισμένες από τις οργανώσεις που είδαμε αναπτυχθεί στην Ιρλανδία κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος 2η Λισαβόνας - οργανώσεις που έχουν εξαφανιστεί. Η κύρια οργάνωση ασκεί πιέσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη είναι η Ανεξάρτητη Επιτροπή για την Τουρκία [1] - το οποίο δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται από το γνωστό Open Society Institute [2] του George Soros πλαισιώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο.

Who is Who?

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή για την Τουρκία είναι ένα πολύ καλά οργανωμένο και χρηματοδοτούνται ομάδα λόμπι κύριος στόχος του οποίου είναι να υποστηρίξει και να προωθήσει την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργανώνει συνέδρια ανοικτή για το κοινό και έχει δημοσιεύσει μια ολόκληρη σειρά από περιοδικά και εκθέσεις. Η ιστοσελίδα της αναφέρει σαφώς ότι η εστίασή του είναι στην διαμορφωτές της κοινής γνώμης: δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες και πολιτικοί.

Διαχείριση του Συμβουλίου, αποτελείται από άτομα που, κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου, έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο σε μια σειρά από εξελίξεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της ευρω-ατλαντικής στρατηγικής. Ορισμένες από αυτές έχουν συμμετάσχει σε μεγάλα σκάνδαλα χρόνο και έχουν πίσω από μια σειρά πολέμων.

Του προέδρου είναι Martti Ahtisaari, πρώην Πρόεδρος της Φινλανδίας και κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης 2008. Ήταν ο συγγραφέας του το περίφημο Αχτισάαρι έκθεση που άνοιξε το δρόμο για την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου. Μετά από διάφορες κατηγορίες και φήμες, των Ηνωμένων Εθνών διεξήγαγε μια έρευνα που διαπίστωσε ότι πάνω από 2 εκατ. € είχε υποβληθεί σε ιδιωτικό λογαριασμό του από τους λογαριασμούς στην Ελβετία και η Κύπρος ... ... τους λογαριασμούς αυτούς ανήκαν στην αλβανική βαρόνους των ναρκωτικών. Κεφάλαιο 2 του ΟΗΕ έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένα τζιπ, που ανήκει σε ένα μέλος της κυβέρνησης στην Πρίστινα, είχαν περάσει uncumbered μέσω μιας σειράς των συνόρων και παραδίδονται πάνω από 40 εκατ. € για Αχτισάαρι. Κανένα από αυτά δεν ήταν επαρκή κατηγορίες με κάθε τρόπο να βλάψει ο άνθρωπος που το 2008 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης!

Είναι απολύτως φυσικό ότι μια τέτοια πρόεδρος θα έχει άλλα άτομα που αξίζει να τον βοηθήσει στο έργο του.. Emma Bonino, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και πρώην υπουργός Διεθνούς Εμπορίου και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, και τον Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Γερουσίας είναι ένα τέτοιο περιουσιακό στοιχείο. Hans van den Broek, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος είναι άλλο. Ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 1993 με 99 και ήταν γνωστός για τα έντονα την υποστήριξή του από την Τουρκία. Bonino ήταν μία από τις πιο δυνατές φωνές προβάλλοντας το επιχείρημα για τον βομβαρδισμό και την καταστροφή της Γιουγκοσλαβίας? Όνομά της εμπλέκεται επίσης στην Σαντέρ - σκάνδαλο Cresson - ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έπληξαν την ελίτ των Βρυξελλών. [3]

George Soros ίδιος, έχει ένα θερμό υποστηρικτή της ΕΕ την ένταξη της Τουρκίας.Είναι αξιοσημείωτο ότι στις 12 Ιουνίου 1999, ενώ οι πληγές μετά τον βομβαρδισμό του Βελιγραδίου ήταν ακόμα ανοιχτό, Σόρος, που αναφέρεται στο Newsweek συμβούλευε τις ERU "να συμπεριλάβει ολόκληρη την νοτιοανατολική περιοχή της Ευρώπης στην ίδια". 10 χρόνια αργότερα, όπως αυτό το έργο είναι αργά και σταδιακά να γίνει πραγματικότητα, είναι τώρα από τους πιο ισχυρούς υποστηρικτές της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι σήμα κατατεθέν του, έχει, από το 2008, τα λόγια του σε δράση και επένδυσε τεράστια ποσά σε πετρέλαιο της Τουρκίας, οικονομική και διατροφής τους τομείς.

Τι σημαίνουν όλες οι εξελίξεις σημαίνουν για την Ιρλανδία; Με την ψήφιση της Συνθήκης της Λισαβόνας, τη διαδικασία της Τουρκίας της ιδιότητας του μέλους, παρά μια σειρά ανοιχτών τραυμάτων, όπως ο πόλεμος στο Κουρδιστάν και την εισβολή / κατοχή της μισής Κύπρος, παρουσιάζεται από πολλούς in-the-γνωρίζουν ως αναπόφευκτη, αν δεν επιθυμητή διαδικασία. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένας αριθμός των προοδευτικών που δικαιούνται καμία αντίθεση στην ένταξη της Τουρκίας ως αντιδραστική - αν δεν είναι φασίστας! Ας θυμηθούμε ότι ο κυπριακός λαός απέρριψε στην απόλυτη πλειοψηφία τους το σχέδιο Ανάν μόλις πριν από δύο χρόνια - μόλις λίγους μήνες πριν απορρίψει τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Και ότι το ζήτημα της τουρκικής κατοχής Κύπρος έχει ηχώ εδώ όπως η Ιρλανδία και η Κύπρος παραμένει το μόνο δύο κράτη μέλη της ΕΕ, ακόμα υπό κατοχή.

Ώρα επομένως να εξετάσουμε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα πολιτικά.

Όλα τα σχόλια και τις συζητήσεις για την ανωτέρω ευπρόσδεκτη

Michael Youlton γράφει σε προσωπική βάση. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται εδώ είναι το δικό του. Photo δείχνει Έλληνας Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Δ. Δρούτσας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Davoutoglou στην Αθήνα πριν από λίγες ημέρες.

Notes: Σημειώσεις:

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________


[1] Ανεξάρτητη Επιτροπή για την Τουρκία υποστηρίζει τα εξής:

Ήταν ηγέτες της ΕΕ που προκάλεσε την επιβράδυνση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, ή ήταν η έλλειψη της κυβέρνησης της Άγκυρας για την επίλυση του; Υπάρχει ο κίνδυνος της «υφέρπουσα εξισλαμισμό» στην τουρκική κοινωνία; Ποιες είναι οι πιθανότητες για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος, το πρόβλημα Κύπρος και οι διαφορές με την Αρμενία; Μπορεί σημαντικές νέες γεω Τουρκίας-πολιτικό ρόλο στην περιοχή να είναι ένα πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Αυτές και άλλες ερωτήσεις απαντήθηκαν σε αυτή την έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για την Τουρκία.

Η Ανεξάρτητη Επιτροπή ιδρύθηκε από επιφανείς ευρωπαίους πολιτικούς για το σκοπό της ανάλυσης μερικά από τα πιο πιεστικά ζητήματα της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

[2] http://www.soros.org/

[3] Το 1999, η Επιτροπή Santer παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους στην κεφαλή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Επιτροπή Santer, με επικεφαλής τον κ. Jacques Santer, ανέλαβε καθήκοντα το 1995. . Μετά από μια έρευνα σχετικά με κατηγορίες περί διαφθοράς που αφορούν επιμέρους Επιτρόπους της ΕΕ, το σύνολο της προμήθειας παραιτήθηκε στις 15 Μαρτίου 1999. Οι καταγγελίες έγιναν για πρώτη φορά από τον Paul van Buitenen: ο Επίτροπος που επικρίθηκαν περισσότερο ήταν η γαλλική όρισε Edith Cresson. Λόγω της άρνησης της να παραιτηθεί από μόνη της, ισχυριζόμενη ότι όλοι οι επίτροποι συμμετέχουν στο ίδιο είδος του νεποτισμού που έχει διαπράξει, το σύνολο Επιτροπή παραιτήθηκε.

ShareThis

Συζήτηση

Χαιρετίζουμε και να ενθαρρυνθεί η ζωηρή συζήτηση από το κοινό σχετικά άρθρα για την ιρλανδική Left Review. Μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο, χρησιμοποιώντας το έντυπο στο κάτω μέρος της σελίδας. Παρακαλούμε να διαβάσετε μέσω των υφισταμένων παρατηρήσεις πριν από τη δημοσίευση δική σας.

 1. Comment by: Paul Σχόλιο από: Paul

  Dec 9th 2009 at 00:12 9 Δεκεμβρίου 2009 στις 00:12

  Μερικές πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τα προσόντα των ορισμένα από τα μέλη της λεγόμενης Ανεξάρτητη Επιτροπή για την Τουρκία.

  Η υπόθεση Sibel Edmonds (http://www.justacitizen.com/)στην Αμερική στο παρελθόν οδήγησαν στο να υποθέσουμε ότι οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας δωροδοκίας ήταν επίσης διεξάγεται στην Ευρώπη για να διευκολύνει την ΕΕ την αίτηση της Τουρκίας, και το άρθρο σας προσδίδει μόνο το βάρος σε αυτές τις εκτιμήσεις.

  Τι κάνει η Ευρωπαϊκή αριστερά τείνει να αγνοήσει το αποτέλεσμα είναι ότι η δυσανεξία απόψεις του τουρκικού λαού, θα έχει για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό γενικότερα. Μια εβραϊκή ινστιτούτο στην Τουρκία διεξήγαγε πρόσφατα μια έρευνα δημοσκόπησης που βρέθηκαν εντυπωσιακά τα επίπεδα της μισαλλοδοξίας μεταξύ του κοινού τους Τούρκους, καθώς η διαπίστωση ότι το 57% των Τούρκων δεν θα θέλουν να ζουν δίπλα σε άθεος και περίπου το ήμισυ του συνόλου των Τούρκων πιστεύουν ότι μη-μουσουλμάνοι θα πρέπει να να αποκλείονται από την απασχόληση σε πολλούς τομείς της οικονομίας.

  Τα αποτελέσματα της έρευνας αναφέρθηκαν ευρέως στον γερμανικό Τύπο, αλλά σε όλα στην αγγλική γλώσσα-τύπου φαινομενικά δεν είναι, αν και έκανα τα συζητήσουμε με δική του μικρή περιοχή μου.

  Μπορεί να σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι, ως βρετανός πολίτης, μου κατέθεσε επίσημη καταγγελία με το Βρετανικό Συμβούλιο, λόγω της οικονομικής στήριξης του προς την Ανεξάρτητη Επιτροπή για την Τουρκία, η οποία είναι σαφώς μεροληπτική, προπαγανδιστικό οργάνωση. Είναι ακατάλληλη για τη βρετανική κυβέρνηση κονδύλια που θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πολιτική προπαγάνδα. Η καταγγελία αυτή, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός, απορρίφθηκε από το Βρετανικό Συμβούλιο ίδιοι.. Ωστόσο, εγώ τώρα την πρόθεση να συνεχίσει το θέμα και να υποβάλει επίσημη καταγγελία διαμεσολαβητή δημόσιες δαπάνες της Βρετανίας σχετικά με αυτό σαφή κατάχρηση του δημοσίου χρήματος.

 2. Σχόλιο από: Youlton Michael

  9 Δεκεμβρίου 2009 στις 12:12

  Σχεδόν ως προσθήκη στο άρθρο μου πάνω από την Financial Times στις 9 Δεκεμβρίου λέει:
  Κύπρος προσθέτει εμπόδια για την τουρκική πορεία ένταξης στην ΕΕ
  Από Tony Barber στις Βρυξέλλες και Delphine Strauss στην Άγκυρα

  Η ελληνική κυπριακή ηγεσία της κυβέρνησης Κύπρος χθες τοποθετούνται νέα εμπόδια στην πορεία των προσπαθειών της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών σε πέντε τομείς πολιτικής Εάν δεν αλλάξει τη στάση της Τουρκίας επί της διαφοράς Κύπρος.

  Αν και δεν υπάρχει άλλη χώρα της ΕΕ να υποστηρίζεται, οι ελληνικές Κύπριοι ασκήσει το δικαίωμά τους σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για να ανακοινώσει ότι θα μπλοκάρει τις συνομιλίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων? Η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα? Δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας? Παιδεία και τον πολιτισμό? Και της εξωτερικής πολιτικής ασφάλειας και πολιτική άμυνας.

  Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρος, περιγράφονται τα μέτρα ως "στοχοθετημένη απάντηση, δεν είναι ένα πλήρες πάγωμα" στις συνομιλίες προσχώρησης της Τουρκίας.

  Ωστόσο, προειδοποίησε την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα ότι η ενταξιακή της διαδικασία, θα μπορούσε να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, αν οι ηγέτες της ΕΕ εισήγαγε νέες κυρώσεις σε αντίποινα για την άρνηση της Άγκυρας να ανοίξει τα τουρκικά λιμάνια και αεροδρόμια στην κυπριακή ελληνική κυκλοφορία.

  Μετά από μια διήμερη συνάντηση που έληξε χθες, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν κατά τις εν λόγω κυρώσεις μετά από την πλειοψηφία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συζητήσεις σχετικά με ένα διακανονισμό μεταξύ των Ελλήνων της Κύπρου και την τουρκική ηγεσία της Κύπρου ήταν σε μια λεπτή φάση.

  Οι υπουργοί Εξωτερικών δήλωσε ότι θα διατηρήσει το πάγωμα των διαπραγματεύσεων σε οκτώ από τους 35 τομείς πολιτικής ότι η Τουρκία, ο υπάλληλος που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ από το 2004, πρέπει να ολοκληρωθεί πριν να ενταχθεί στο μπλοκ.

  Κύπρος ανακοίνωση της προχώρησε ακόμη περισσότερο, διότι οι τομείς πολιτικής που αναφέρονται είναι πέρα από τις οκτώ όπου όλες οι χώρες της ΕΕ συμφωνούν συνομιλίες δεν πρέπει να προχωρήσει.

  Η Τουρκία αρχίζει τις ενταξιακές συνομιλίες της ΕΕ το 2005, με αντάλλαγμα την υπόσχεση να καταστεί δυνατή η άμεση μεταφορική σύνδεση με την ελληνική Κυπρίους. Η Τουρκία έχει αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, λέγοντας ότι η ΕΕ έχει αποτύχει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της για τον τερματισμό της απομόνωσης της τουρκοκυπριακής ελεγχόμενων Βόρεια Κύπρος.

  Suat Kiniklioglu, αναπληρωτής πρόεδρος των εξωτερικών σχέσεων του κόμματος AK απόφαση της Τουρκίας, δήλωσε ότι αν κυπριακή απειλές ήταν αληθής, θα αναφέρει ότι "η θέση της ελληνικής κυπριακής κυβέρνησης είναι να συνεχίσει να δηλητηριάσει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση".

 3. Σχόλιο από: Δημήτρης Tsouros

  10 Δεκεμβρίου 2009 στις 22:12

  Συγχαρητήρια κ. Youlton για να παράγει μια τέτοια σημαντική συζήτηση και τα σχόλια σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα.
  Η άποψή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει μόνο τη δυνατότητα αποδοχής της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και όταν η Τουρκία καταστεί ευρωπαϊκό έθνος σκέψης δεν θα παρεμβαίνουν σε άλλες χώρες της ΕΕ neightbouring και τη δημιουργία προβλημάτων, για τον τερματισμό της κατοχής των Κύπρος και αφήστε τους ανθρώπους της, αφήνουν στην ειρήνη και την ευημερία και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα που όλοι θέλαμε να δούμε propsper και να είναι μέρος της Λαϊκής οικογένεια των ευρωπαϊκών εθνών, αλλά είναι αυτό, αλλά ότι πρώτα πρέπει να καλυφθεί και η εγγύηση.

 4. Comment by: William Mallinson Σχόλιο από: William Mallinson

  Dec 13th 2009 at 20:12 13 Δεκέμβρη 2009 στις 20:12

  Ένα πολύ καλό άρθρο, όμορφα λείπει σε πολιτικώς ορθή hypocrisy.Perhaps του συγγραφέα είναι λίγο υπερβολικά απαισιόδοξες. Μετά από όλα, το μεγαλύτερο μέρος της Τουρκίας δεν είναι καν στην Ευρώπη? Δεύτερον, η ΕΕ απλώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να έχει ένα τεράστιο νέο, φτωχοί, αγράμματοι και μεγάλο μέρος του πληθυσμού προς τα πίσω στην αγκαλιά του? Τρίτο είναι η τεράστια δυσκολία της αποδοχής του κουρδικού προβλήματος, όπως το δικό του? τέταρτο είναι ότι είναι απίθανο οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις ποτέ να εγκαταλείψουμε δικτατορικό συνταγματικό ρόλο τους? πέμπτο είναι η άρνηση της Τουρκίας να αποσύρει τις δυνάμεις κατοχής από membetr της ΕΕ, σε συνδυασμό με την άρνηση να αναγνωρίσουν και τις συναλλαγές με το εν λόγω μέλος? έκτη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ασταθές και τεχνητό πολιτικό σύστημα? έβδομο, είναι μάλλον προσβλητικό για τους κατοίκους της Τουρκίας (αν οι Κούρδοι, οι Τούρκοι Osmanli, Selchuk Τούρκοι, Ούννοι, Άραβες, Alawites, οι μουσουλμάνοι της ελληνικής κρυμμένα αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των πλουσιότερων, westernised «επιφανειακά» αυτά, με τους off-the-PEG δυτική ιδιομορφίες και φιλομαθής αποφυγή τους από τα παραδοσιακά έθιμα τουρκικής) σε transmogrify σε τυπικό Europeansn στο κύμα ένα μαγικό ραβδί.

 5. Ένα άλλο στοιχείο που Μιχαήλ Youlton θα μπορούσε να αναφερθεί είναι το γεγονός ότι η Τουρκία έχει εκβιασμός του ΝΑΤΟ για αρκετά χρόνια, και ταυτόχρονα, είναι πολύ δύσκολο να σφυρηλατήσει μια πραγματική ΚΕΠΠΑ (και δεν εννοώ το ΝΑΤΟ εξαρτώνται ESDI / P), έτσι γεγονός που καθιστά δύσκολο, (με τη συνενοχή USUK) να συμβάλει στην Ελλάδα και η Κύπρος στην ΕΕ σωστή άμυνα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, Μπράβο για το άρθρο σας!

Further Reflections on Turkey and the EU

A Concordance of Events: Further Reflections on Turkey and the EU

Γεγονότα της Συμφωνίας (στα Ελληνικά):
Περαιτέρω προβληματισμός σχετικά με την Τουρκία και την ΕΕ

As another Summit has come and gone, and EU leaders continue to grapple with the issue of Turkey’s accession to the European Union, I want to focus on two related events that took place simultaneously in Turkey and Cyprus, towards the end of last week.

a. On the night of Thursday Dec. 10th, a very professional gang entered the main Nicosia cemetery, managed to disable the electricity generating system in the grounds of the cemetery and the surrounding area, lifted a 250kg tombstone over the grave of Cyprus’ ex-president Tassos Papadopoulos, dug up the coffin and stole/kidnapped his remains. This unprecedented operation in the heart of the capital of a EU members state took place on the eve of the first anniversary of the former President’s death.

Papadopoulos was president from 2003 to 2008 and he was in charge when the Cypriot people voted with a huge majority of 75% against the Annan Plan. The Annan Plan was a United Nations proposal to settle the Cyprus dispute of the divided island nation of Cyprus and the Turkish occupation. It was named in recognition of the then United Nations Secretary-General Kofi Annan, who largely devised the proposal in conjunction with Didier Pfirter.

b. Earlier during the same Thursday Dec 10th, Turkey’s Supreme Constitutional Court voted unanimously 11-0 to ban the pro-Kurdish Democratic Society Party .The court found that the party had promoted Kurdish separatism issued a ruling to close down the party permanently and exclude 37 party members from politics for five years. The Democratic Society Party was the 25th political party closed down in Turkey since 1962. The DSP had been closed 5 times before and had each time to reform, reconstitute and rename itself and find a new leader in order to satisfy the Couirt’s requirements.

“The court’s decision to ban yet another party shows just how urgently constitutional reform is needed to guarantee political participation in Turkey,” said Emma Sinclair-Webb, Turkey researcher at Human Rights Watch. “The Democratic Society Party is the latest victim of laws that do not conform with international human rights standards.”

Ahmet Türk, co-chair of the party and a member of parliament, and Aysel Tu?luk, another member of parliament, are among the 37 party members excluded from politics for five years. Both will lose their parliamentary seats. The party will also be stripped of its assets by the Treasury.

On Friday Dec 11th Kurdish demonstrators opposing the Court’s verdict clashed in the streets of Istanbul and Izmir with Turkish nationalist groups under the direction of the infamous Grey Wolves group. Earlier that day, 7 soldiers and a group of Kurdish rebels were killed in clashes in occupied Kurdistan.

The court’s full verdict, setting out its reasoning for the closing and bans on party members, has not yet been made available. However, the statement announcing the verdict by the president of the constitutional court, Ha?im K?l?ç, implied that the court had found no distinction between the Democratic Society Party and the outlawed armed Kurdistan Workers’ Party (PKK). He stated: “Nowhere in the world does a political party embroiled in terrorism and violence deserves the right to either freedom of expression or freedom of association.”

The chief prosecutor of Turkey’s Court of Cassation issued the indictment on November 16, 2007, calling for the party to be closed and the case had been pending before the Constitutional Court. The indictment contends that the party has links with the PKK.

The bulk of the evidence cited in the indictment consists of speeches and statements by members of parliament, mayors, and party officials. However, these statements do not openly promote or praise violence. The verdict comes at a time when the Justice and Development Party government has expressed a commitment to introduce reforms to uphold the rights of Kurds in Turkey. On November 13, 2009, the government held a parliamentary debate in which it committed itself to efforts to extend the fundamental rights and freedoms of all groups in Turkey through what it termed a “democratic opening up.”

“Banning the Democratic Society Party is a blow to efforts to resolve the Kurdish issue and ensure minority rights in Turkey,” Sinclair-Webb said. “As a matter of urgency, the government should revise the constitution and Law on Political Parties, so that this kind of ban won’t be possible in the future,” said Sinclair-Webb.

In July 2008, the ruling Justice and Development Party narrowly escaped being closed down itself by the same Constitutional Court. The party was accused of having engaged in anti-secular activities, supposedly evidence of a longer-term intention to set up an Islamic state.

****

My argument is that these two events, supposedly unrelated but taking place on the very same day, during the period EU leaders were discussing Turkey’s accession to the European Union, are intricately linked and carry a clear message from the ruling Turkish elites to the outside world.

The desecration of the tomb of the former Cypriot President and the theft of his remains, carried out in an extremely professional manner, is a direct assault on the history of the Greek Cypriot people and their memory of their leader who fronted the opposition to the Annan Plan. It is a clear message of what is likely to happen to them and their political leadership if they dare oppose the new versions of that Plan being cooked at the moment by the Atlantic axis. There are rumours that a new and slightly revised version of the Plan will be imposed on a second referendum towards the end of the first quarter of the New Year. An action such as this one reminds many Greeks of the desecration of graves in Istanbul during the 1955 pogroms that frightened the Greek minority reducing it from 400,000 plus people to just over 2,000 today.

The Constitutional Court’s decision, on the other hand, is a reflection of the irredentist anti-Kurdish position of sections of the ruling elite - an answer to Prime Minister Erdogan’s inability, during his recent visit to Washington, to get help from Obama “to solve the Kurdish problem”. The secularist/kemalist dominant elite’s plan is to annihilate the Kurdish resistance, marginalize its political leadership while sending large number of Kurds as colonials to the occupied part of Cyprus.

These two events are Turkey’s response to the EU accession debate. As such they should be studied carefully and their political message understood in its right context.

Michael Youlton is writing in a personal capacity. This article is a follow-up to his Turkey and the EU article published in ILR last week.

ShareThis

Discussion

We welcome and encourage lively discussion from the public about articles on Irish Left Review. You can leave a comment using the form at the bottom of the page. Please read through the existing comments before posting your own.

 1. Comment by: Johan

  Dec 18th 2009 at 22:12

  Methinks there is much reason in Youlton’s writing!

  I can only hope that EU-politicians show half the reason Mr. Youlton displays in his article.
  We, EU-citizens, risk a lot with Turkey becoming member or even getting a priviliged partnership!

  Johan

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ

Καλημέρα Συνέλληνα
Συντάχθηκε απο τον/την Φιλούμενος
Παρασκευή, 11 Δεκέμβριος 2009 15:38
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου πρυτάνευε ο κομμουνιστικός κίνδυνος, καθορίζεται σημερα από δύο παράγοντες: τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τρομοκρατία, όπως τα αντιλαμβάνονται και τα ερμηνεύουν οι Αμερικανοί

του Δαμιανού Βασιλειάδη*

Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια πολιτική σκηνή και την Ελλάδα.


Εισαγωγή


Μετά την κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού και την ανάδειξη της Αμερικής σαν της μόνης παγκόσμιας υπερδύναμης η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου πρυτάνευε ο κομμουνιστικός κίνδυνος που αποτελούσε τη μονοδιάστατη στρατηγική των δυτικών χωρών, σήμερα καθορίζεται από δύο παράγοντες: τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τρομοκρατία, έτσι φυσικά όπως τα αντιλαμβάνονται και τα ερμηνεύουν οι Αμερικανοί.


Άμεσα και πρόσφατα αποτελέσματα αυτής της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής έχουμε από τη μια την Γιουγκοσλαβία, όπου η ωμή στρατιωτική επέμβαση βασίστηκε στην δήθεν προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και το Αφγανιστάν, όπου το πρόσχημα ήταν η τρομοκρατία. Θα αναφερθούμε στην υποκριτική πολιτική των Αγγλοαμερικάνων στην περίπτωση του Ιράκ, που οδήγησε έναν ολόκληρο λαό στην εξαθλίωση και την καταστροφή.


Θα αναφερθούμε με ποιο τρόπο και με ποια επιλογή καθορίζονται τα κριτήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την τρομοκρατία για να δικαιολογούν τις επεμβάσεις τους οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στα διάφορα κράτη. Γνωρίζουμε και το θεωρούμε δεδομένο, ότι η πολιτική των επεμβάσεων, με όποιο τρόπο και όποιες δικαιολογίες ή προσχήματα, υπηρετεί τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα συμφέροντα των ΗΠΑ και των ισχυρών της Δύσης.


Αρκεί να αναφέρουμε την συμπεριφορά των κρατών αυτών απέναντι στο πρόβλημα της Κύπρου και απέναντι στο σφαγιασμό των Κούρδων από τη «σύμμαχο» χώρα Τουρκία. Εκεί η ωμή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αγνοήθηκε τελείως. Επιπλέον είναι γνωστό ότι οι ποιο σημαντικές τρομοκρατικές οργανώσεις ανά τον κόσμο ήταν δημιούργημα ή αποτελούσαν σύμμαχο και όργανο, σε κάποια φάση, της ίδιας της Αμερικής, όπως ο UCK στο Κόσοβο και οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Μάλιστα οι οργανώσεις αυτές, όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετούσαν τα αμερικάνικά σχέδια ονομάζονταν απελευθερωτικά ή τρομοκρατικά, ανάλογα με τη σκοπιμότητα που υπηρετούσαν, για τα γεωστρατηγικά σχέδια της Δύσης.


Ακόμη και η στενή σύμμαχος των Αμερικανών η Σαουδική Αραβία είναι σφηκοφωλιά των τρομοκρατών. 15 από τους 19 στο σύνολό τους τρομοκράτες της 11 Σεπτεμβίου προέρχονταν από τη Σαουδική Αραβία. Είναι ακόμη γνωστό ότι παντού στον κόσμο οι εξτρεμιστικές ισλαμικές οργανώσεις ενισχύονταν οικονομικά από αυτή τη σύμμαχο των Αμερικανών. Όμως δεν έχουμε καμία καταδίκη της Σαουδικής Αραβίας σαν τρομοκρατικής χώρας ή εν πάσει περιπτώσει σαν χώρας που υποθάλπει ή εκτρέφει την τρομοκρατία. Όμως απελευθερωτικά κινήματα, όπως το PKK με την πίεση των Τούρκων αναγνωρίστηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως τρομοκρατικά.


Από την άλλη μεριά η παγκόσμια τρομοκρατία που εξαπολύει η ίδια η Αμερική απέναντι στις άλλες χώρες του κόσμου, δεν ονομάζεται τρομοκρατία. Ούτε η τρομοκρατία που εξασκούν ορισμένες χώρες στο εσωτερικό τους με τρομονόμους και κατασταλτικούς μηχανισμούς εμπίπτει στον ορισμό της τρομοκρατίας. Ο ορισμός της τρομοκρατίας, το τι είναι τρομοκρατία ή όχι καθορίζεται από τους ισχυρούς της γης με προεξάρχουσα θέση τις ΗΠΑ.


Οι επεμβάσεις των Αμερικανών ανά τον κόσμο για την εξυπηρέτηση των γενικότερων γεωστρατηγικών τους συμφερόντων με κύριο στόχο τον έλεγχο και τη απρόσκοπτη ροή του μαύρου χρυσού προς τη Δύση και τον έλεγχο των αγορών μέσω της παγκοσμιοποίησης, δεν είναι ενιαίες, ούτε έχουν την ίδια μορφή από χώρα σε χώρα. Προσαρμόζονται κάθε φορά στις τοπικές συνθήκες και τα τοπικά δεδομένα. Υστερα από εμπεριστατωμένες μελέτες των αρμόδιων επιτελείων, καθορίζεται εκείνη η εξωτερική πολιτική που τους φαίνεται κάθε φορά ότι τους εξυπηρετεί καλύτερα. Αυτό φυσικά είναι επόμενο και αναμενόμενο, γιατί τις σχέσεις των κρατών δεν τις προσδιορίζει τίποτε άλλο εκτός από τα συμφέροντα. Ούτε το διεθνές δίκαιο, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν δεσμεύσεις για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Μόνο τα συμφέροντα είναι εκείνα που καθορίζουν την εξωτερική πολιτική κάθε κράτους, καθώς και η δύναμη του ισχυρού.Όλα τα άλλα αποτελούν για τους ισχυρούς της γης μέσα προς υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Ακόμη και ο κατ’ εξοχήν παγκόσμιος οργανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα ο ΟΗΕ χρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ για να εξυπηρετήσει την στρατηγική τους. Δεν χρειάζεται να επιστρατεύσουμε τον Θουκυδίδη για να αποδείξουμε τα αυταπόδεικτα της ιστορίας. Το ερώτημα συνεπώς είναι πάντα: Ποιος ωφελείται ;!


Οι επεμβάσεις των ΗΠΑ στα διάφορα μέρη του κόσμου παίρνουν διάφορες μορφές, ανάλογα με την προοπτική επιτυχίας της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει σαφώς στρατιωτικά, πολιτικά, οικονομικά, ψυχολογικά και πολιτιστικά μέσα. Όλα αυτά τα μέσα χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε συνδυασμό ανάλογα με την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.


Στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας π.χ. χρησιμοποιήθηκε η ωμή και απροσχημάτιστη στρατιωτική βία, σχεδόν χωρίς προσχήματα. Στο Αφγανιστάν το ίδιο. Στο Ιράκ το ίδιο. Οπωσδήποτε και η ψυχολογική προπαγάνδα παίζει το ρόλο της. Στην περίπτωση της Ελλάδας δεν περνάει σ’ αυτή τη φάση μια ανοιχτή ή καλυμμένη στρατιωτική επέμβάση, όπως άλλες σε μας γνωστές περιόδους της πρόσφατης ιστορίας μας. Οι μορφές επέμβασης είναι πολύ πιο πολύπλοκες πολύ ποιο εκλεπτυσμένες και πολύ πιο σατανικές από παλαιότερες εποχές, όταν δεν χρειάζονταν καν προσχήματα.


Σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας


Η Ελλάδα έχει πολλά ανοιχτά θέματα στην εξωτερική της πολιτική – για να περιοριστούμε στο θέμα αυτό- και δυστυχώς δεν καταβάλλει είναι αλήθεια μεγάλες προσπάθειες να παίξει μια όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητη πολιτική στον διεθνή περίγυρο. Παρ’ όλο που δεν είμαστε στην εποχή του Πιουριφόι, ούτε της χούντας. Με όλα τα χάλια μας θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι δυνατότητες παρεμβάσεων απ’ έξω δεν μπορούν να γίνουν με μεγάλη ευκολία και απροκάλυπτα όπως στο παρελθόν. Μήπως όμως γίνονται με άλλο τρόπο εξίσου ή καλύτερα αποτελεσματικό; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ποιοι υποκινούν π.χ. τους κουκουλοφόρους. Είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι πρόκειται για αντιεξουσιαστές και κάποιους εξαθλιωμένους μετανάστες. Εδώ υπάρχει άκρως μελετημένο σχέδιο, που έχει συγκεκριμένους στόχους.


Σήμερα οι επεμβάσεις από μέρους των ΗΠΑ και των άλλων «άσπονδων» φίλων μας , όπως λόγου χάριν της Αγγλίας, γίνονται με άλλες μεθόδους και τρόπους για να πετύχουν τους στόχους τους.


Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες μετά τη μεταπολίτευση που αποτελούν μοχλούς πίεσης για να επηρεάσουν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους την εσωτερική και εξωτερική μας πολιτική στα φλέγοντα προβλήματα που απασχολούν τη χώρα.


Ο ένας είναι η τρομοκρατία και ο άλλος η Τουρκία. Τόσο η τρομοκρατία όσο και η Τουρκία χρησιμοποιούνται άμεσα ή έμμεσα, ανοιχτά ή συγκαλυμμένα για να πετύχουν οι Αμερικανοί και οι ευνοούμενοί τους στόχους τους σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Εδώ μάλιστα υπάρχει και διαχωρισμός. Για το εσωτερικό μέτωπο χρησιμοποιείται η τρομοκρατία , ενώ για το εξωτερικό κατά βάση η Τουρκία και τα προτεκτοράτα τους, που είναι τα Σκόπια.


Τουλάχιστον για την περίοδο που διανύουμε. Γιατί αργότερα, αν συνεχίζουμε αυτήν την άκρως υποτελή στάση, μας περιμένουν σίγουρα και άλλα δεινά.


Τα προβλήματα που έχουν σχέση με την Τουρκία είναι πολλά και αφορούν στην παρούσα φάση- γιατί στο μέλλον μπορούν να προστεθούν σίγουρα και άλλα- το ύψιστης σημασίας για την Ελλάδα θέμα της Κύπρου, του Αιγαίου, (ήδη δρομολογείται από μέρους των Αμερικανών και Τούρκων διάλογος με τον επαναπροσδιορισμό όλων των συνθηκών που διέπουν το στάτους κβο στο Αιγαίο), του Ευρωστρατού, του ελέγχου του εναέριου χώρου, των ψηφιακών χαρτών και πολλών άλλων προβλημάτων που και τώρα υπάρχουν ή θα τα παρουσιάσουν οι «σύμμαχοι μας» Τούρκοι, Αμερικανοί και Άγγλοι στο μέλλον.


Δυστυχώς η πολιτική της εξάρτησης και της υποτέλειας που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις, προσπαθώντας να εξευμενίσουν Αμερικανούς και Τούρκους, μας δημιουργεί δικαιολογημένα μεγάλες ανησυχίες.


Τα προβλήματα που έχουν σχέση με το εσωτερικό της χώρας είναι βασικά η τρομοκρατία που έχει άμεση σχέση με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Στόχος είναι τόσο η αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό, όσο και η αποδυνάμωση στο μέγιστο δυνατό της διπλωματικής δυναμικής και αποτελεσματικότητας της χώρας στο διεθνή ορίζοντα. Τι πιο χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας από το να χαρακτηριστεί σαν χώρα που εκτρέφει και συντηρεί την τρομοκρατία και να προστεθεί ούτε λίγο ούτε πολύ στη χορεία των άλλων χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών κρατών, Ιράκ, Σομαλία, Σουδάν κ.τ.λ.


Από την άλλη να εμφανίζεται η Τουρκία σαν ευνομούμενη χώρα, με την παράνομη κατοχή της Κύπρου, τα λευκά κελιά στην ίδια τη χώρα, την τρομοκρατία ενάντια στους Κούρδους και τις άλλες μειονότητες και τα τόσα άλλα εγκλήματα απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα!


Πραγματικά τραγική ειρωνεία! Ο λύκος να παρουσιάζεται σαν πρόβατο και ο νοικοκύρης σαν κλέφτης.


Εδώ γίνεται συνειδητά προσπάθεια να δημιουργηθεί σε βάρος της χώρας μας ένα αρνητικό κλίμα, ως χώρα, όπου επικρατεί χάος και ανασφάλεια.
Η επίσκεψη του έλληνα πρωθυπουργού στη «φίλη» χώρα χρησιμοποιήθηκε τεχνηέντως για να μας διαφημίσει στην αμερικανική κοινή γνώμη σαν μια χώρα που υποθάλπει και εκτρέφει την τρομοκρατία.


Άραγε - και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα- χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται η τρομοκρατία για συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους
τους οποίους ήδη περιληπτικά αναφέραμε και ποιες είναι οι δυνάμεις εκείνες που εντός και εκτός Ελλάδας εξυπηρετούνται από την ύπαρξη και συντήρηση της τρομοκρατίας;Η τρομοκρατία ως παράγοντας ελέγχου της Ελλάδας από τις ΗΠΑ και τους «φίλους και συμμάχους μας»


Η 17 Νοέμβρη δεν εξαλείφθηκε, όπως κάποιοι ισχυρίστηκαν. Απλώς παροπλίστηκε το εκτελεστικό της κομμάτι, γιατί μεσολάβησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που δεν συνέφερε στα εξωθεσμικά κέντρα εντός και εκτός Ελλάδας η δράση της την περίοδο εκείνη.


Τώρα παρουσιάζεται με την ονομασία «΄Ένοπλος Αγώνας» που αποτελεί το εκτελεστικό όργανο μυστικών υπηρεσιών που σκοπό έχουν να αποδυναμώσουν το εσωτερικό μέτωπο, να δημιουργήσουν καταστάσεις γενικής παραλυσίας και αποδιάρθρωσης της κοινωνικής συνοχής.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι μια καθαρά εγκληματική οργάνωση, η οποία καμιά απολύτως σχέση δεν έχει με απελευθερωτικά η μαζικά κινήματα, που θα είχαν ένα κάποιο βαθμό ιδεολογικής ή πολιτικής νομιμοποίησης, όπως συνήθως έχουν διάφορα κινήματα, ιδεολογικά και πολιτικά. Συνεπώς είναι εντελώς καταδικαστέα.. Πέρα από το γεγονός αυτό είναι επίσης απόλυτα σωστό ότι η δράση του βλάπτει παντοιοτρόπως τα συμφέροντα της χώρας μας, κυρίως στα κρίσιμα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως το Κυπριακό, το Αιγαίο, η Θράκη, το Σκοπιανό κ.λπ., όπως προσπαθήσαμε να δείξουμε πιο πάνω.


Πως λοιπόν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε; Ο Επαναστατικός Αγώνας» αποκλειστικό στόχο έχει να εκθέσει την πατρίδα μας διεθνώς και να βλάψει τους Έλληνες πολίτες και το ελληνικό έθνος -κράτος.


Η απλή λογική καταλήγει στο συμπέρασμα αυτό. Αντικειμενικά τουλάχιστον αυτή είναι η κατάληξη.


Αναγκαστικά πάλι ανακύπτει το ερώτημα: ποιοι είναι οι εγκέφαλοι της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης και ποιοι κρύβονται από πίσω;
Είναι με άλλα λόγια προϊόν αμετανόητων ή αρρωστημένων εγκεφάλων που ζουν εκτός τόπου και χρόνου και συνεπώς δεν έχουν συναίσθηση του τι κάνουν ή είναι προϊόν μυστικών υπηρεσιών που το συντηρούν και το αναπαράγουν για μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα, τους στόχους της οποίας με συντομία αναπτύξαμε;


Την πρώτη περίπτωση απορρίπτουμε βάζοντας μπροστά την κοινή λογική και χωρίς να έχουμε καμία απολύτως συγκεκριμένη πληροφορία, για να μην υπάρξει σύγχυση ή κατηγορία ότι γνωρίζουμε κάτι και το αποκρύπτουμε. Μια τέτοια οργάνωση που έχει ένα θεωρητικό επίπεδο, όπως αυτό διαφαίνεται από το περιεχόμενο των προκηρύξεων, μια οργάνωση που έχει ένα τόσο καλό δίκτυο πληροφοριών, που θα κατέπλησσε ακόμη και μυστικές υπηρεσίες διεθνούς κύρους, μια οργάνωση που σπάνια κάνει λάθη και διαθέτει μια τέτοια, όπως αποδεικνύεται, οργανωτική ικανότητα και αδιάλειπτη παρουσία πάνω από 26 χρόνια, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο Επαναστατικός Αγώνας είναι η συνέχεια της 17 Νοέμβρη, χωρίς να αποκαλυφτεί το παραμικρό, μια οργάνωση φάντασμα, δεν είναι δυνατό να υπάρχει, παρά ως επιτελικό όργανο, μυστικών υπηρεσιών.


Κατά την άποψή μας μόνο μυστικές υπηρεσίες μιας ξένης χώρας ή και άλλων χωρών, είναι σε θέση να στήνουν και να αναπαράγουν μια τέτοια οργάνωση. Οι ενδείξεις είναι πάρα πολλές, που μπορούν να κατοχυρώσουν αυτή μας την επιχειρηματολογία.


Για το λόγο αυτό προσφέρουν πολύ κακές υπηρεσίες στον τόπο, όποιοι και από οποιοδήποτε χώρο προέρχονται, αναζητούν μέσα στον ελλαδικό χώρο τους εγκεφάλους στο χώρο των αναρχικών ή των αντιεξουσιαστών ή κάποιων «επαναστατημένων» νεαρών, που βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση. Δεν μιλούμε φυσικά για τα εκτελεστικά όργανα, που μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής.


Πρέπει να σταματήσει επιτέλους ο αλληλολιθοβολισμός και η αναζήτηση υπευθύνων εκεί που δεν υπάρχουν. Ο αποπροσανατολισμός πρέπει να έχει και τα όριά του. Ας μην εθελοτυφλούμε εξαιτίας κακώς εννοούμενων προσωπικών η μικροπολιτικών συμφερόντων, που βάζουν τη χώρα σε κίνδυνο στο σύνολό της.


Αν θέλει η ελληνική πολιτεία και δεν είναι πλήρως υποτελείς στους ξένους, τότε πρέπει να κατευθύνει τις προσπάθειές της στις ξένες μυστικές υπηρεσίες, κυρίως δυνάμεων από «άσπονδους φίλους και συμμάχους». Και ο νοών νοήτω!


Αν πραγματικά έτσι έχουν τα πράγματα, τότε πρέπει να αναζητήσουμε τις μυστικές υπηρεσίες του εξωτερικού που επιτελούν αυτό το έργο. Ποιες είναι άραγε αυτές: Αναγκαστικά και πάλι καταλήγουμε στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και στις αντίστοιχες ενδεχομένως υπηρεσίες των φίλα προς την Αμερική προσκείμενων κρατών. Και αυτές κατά κύριο λόγο, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε και άλλες, δεν είναι άλλες από την Αγγλία και την Τουρκία και όχι μόνο.


Εάν λοιπόν ο Επαναστατικός Αγώνας και οι κουκουλοφόροι, για να επανέλθουμε στο θέμα, είναι προϊόν ξένων μυστικών υπηρεσιών – και αυτές δεν μπορεί να είναι άλλες από τις συγκεκριμένες που αναφέρθηκαν, οι οργανώσεις αυτές, όποιο όνομα κι αν έχουν και όποιες κουκούλες κι αν φορούν, ποτέ δεν μπορεί να εξαρθρωθούν, παρά μόνο από τις ίδιες μυστικές υπηρεσίες που τη δημιούργησαν και τις εκτρέφουν. Η άλωση του κρατικού μηχανισμού από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες αποτελεί άμεσο κίνδυνο, από τη μια για την εσωτερική μας ασφάλεια, τη δημοκρατία τη σταθερότητα, την ειρήνη και από την άλλη για την ακεραιότητα της πατρίδας μας και την κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν ενδιαφέρει τα εξωθεσμικά κέντρα, τι πράττουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα και τι προβλήματα μας ταλανίζουν, αλλά θέλουν αποδυναμώνοντας το εσωτερικό μέτωπο, να λύσουν προς το συμφέρον τους και προς ανήκεστο βλάβη των κρίσιμων εθνικών μας θεμάτων.Προοπτική διεξόδου


Μία μόνο περίπτωση υπάρχει για να ανατραπεί αυτό το σκηνικό: Να στεγανοποιηθούν οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες από τη διείσδυση ξένων μυστικών υπηρεσιών στον κρατικό μηχανισμό και η εκάστοτε πολιτική ηγεσία να έχει τη θέληση γι’ αυτό. Επιπλέον οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες εθνικής ασφαλείας να αναζητήσουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις στις ξένες μυστικές υπηρεσίες, αν μπορούν και δεν υπάρχει πλήρης υποταγή στον ξένο παράγοντα.


Μόνο τότε υπάρχει σίγουρη προοπτική να εξαρθρωθεί οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση και να βρει ο τόπος την ηρεμία του. Όσο είμαστε έρμαιο των ξένων μυστικών υπηρεσιών, καμία λύση δεν είναι εφικτή. Δεν μπορεί να αναθέτουμε οι ίδιοι το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Χρειάζεται πολιτική βούληση για ανεξάρτητη πολιτική. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ότι μια πολιτική που δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά σκοπό έχει να προασπίσει τα αυτονόητα εθνικά συμφέροντα μπορεί από ορισμένους κύκλους να χαρακτηρίζεται εθνικιστική ή εξτρεμιστική.
Τέτοια κυβέρνηση δεν υπήρξε μετά την μεταπολίτευση καμία.


Τόσο εκείνες που διατείνονται ότι κράτησαν και κρατούν ψηλά το λάβαρο της ανεξαρτησίας και της εθνικής αξιοπρέπειας, όσο και οι άλλες που κατηγορούνται ότι είναι δυτικόδουλες.


Υπάρχει ελληνική κυβέρνηση που θα δείξει τη θέληση να στεγανοποιήσει τις ελληνικές διωκτικές αρχές από κάθε ξένη ανάμειξη; Αν ναι, τότε μπορεί να εξαρθρωθούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Αν όχι, ας μη γυρεύουν για άλλοθι εκείνοι που κατευθύνουν τις τύχες αυτού του τόπου. Ας αναλογιστούν, αν είναι υποκείμενα της ιστορίας ή αντικείμενα προς χρήση!
Η εμπειρία μας δυστυχώς είναι πολύ αρνητική. Ο ευτελισμός και η εξαχρείωση της πολιτικής και των πολιτικών προμηνύει πολλούς κινδύνους για την πατρίδα μας.


Δυστυχώς οι προσωπικές φιλοδοξίες και τα προσωπικά, μικροπολιτικά και κομματικά συμφέροντα, χωρίς ηθικές και πατριωτικές αντιστάσεις, (δεν αναφερόμαστε στις εξαιρέσεις) μπορεί να μας οδηγήσουν σε καθοδηγούμενες από το εξωτερικό ανωμαλίες, οι οποίες όμως λόγω αυτής της κατάστασης του πολιτικού εκφυλισμού, θα βρουν πρόσφορο έδαφος για να ευδοκιμήσουν. Γιατί η ιστορία μας απέδειξε έως σήμερα, ότι για όλες τις καταστροφές – μικρές και μεγάλες- που υπέστη ο τόπος, την ευθύνη είχαμε εμείς οι Έλληνες. Οι ξένοι κοιτάζουν τα δικά τους συμφέροντα.


Λύσεις για να υπερασπίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα υπάρχουν, αρκεί να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Οι καιροί είναι χαλεποί. Ο λύκος στην αναμπαμπούλα χαίρεται. Και οι Αγγλοαμερικάνοι και λοιποί «φίλοι μας» προγραμματίζουν μια τέτοια αναμπαμπούλα, εάν δεν υποκύψουμε από μόνοι μας στη θέλησή τους.


Η ενότητα των ελλήνων πολιτών μπροστά στον επερχόμενο κίνδυνο είναι πέρα από απαραίτητη και αναγκαία. Και τώρα θα δείξει η αριστερά ξεπερνώντας τα αδιέξοδά της, ότι ενδιαφέρεται για το λαό και τα προβλήματά του, ώστε να γίνει πάλι αξιόπιστη πρωτοπορία μίας λαμπρής ιστορίας που αποκτήθηκε με αίμα και θυσίες.

Η τρομοκρατια στην Ελλαδα και η πολιτικη των "φιλων" και "συμμαχων" μας

* Ο Δαμιανος Βασιλειάδης ειναι εκπαιδευτικος