ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MACEDOINE BLOG

alpha.georg@googlemail.com

alpha.georg@googlemail.com
HOLA DOLOR ( ES ) ..:-P

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Gordon Brown gives Israel a licence to kill

Socialist Worker 2135, 24 January 2009
www.socialistworker.co.uk/art.php?id=16926

News

This article should be read after: Eyewitness report: Israel is guilty of war crimes.The Israeli army’s murderous assault on Gaza has been carried out with weapons made in Britain.