ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MACEDOINE BLOG

alpha.georg@googlemail.com

alpha.georg@googlemail.com
HOLA DOLOR ( ES ) ..:-P

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

Τα τέσσερα χρώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τα τέσσερα χρώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο

Θεσμικά όργανα - 31-08-2009 - 12:55 update

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι "ροζ"

Στο ποίημά του "Voyelles" ("Φωνήεντα") ο γάλλος ποιητής Arthur Rimbaud συσχέτισε κάθε φωνήεν με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Και οι ευρωβουλευτές όμως είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των χρωμάτων, λόγω του ημερολογίου τους. Η κάθε κοινοβουλευτική εβδομάδα χαρακτηρίζεται από το κόκκινο, το ροζ, το μπλε και το τιρκουάζ, ανάλογα με τη δραστηριότητα στην οποία είναι αφιερωμένη (Ολομέλεια, επιτροπές, πολιτικές ομάδες, εξωκοινοβουλευτικές δραστηριότητες). Ανακαλύψτε τι χρώμα είναι η εβδομάδα που διανύουμε!

Καθένα από τα τέσσερα χρώματα του ημερολογίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιστοιχεί σε μια ειδική κοινοβουλευτική δραστηριότητα.

Κόκκινο: Σύνοδοι Ολομέλειας

Στο ημερολόγιο του 2008, οι εβδομάδες που επισημαίνονται με κόκκινο δηλώνουν τον χρόνο διεξαγωγής των Συνόδων Ολομέλειας. Κατά την διάρκεια των συνόδων αυτών όλοι οι ευρωβουλευτές συνέρχονται στην αίθουσα του ημικυκλίου του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Επιπλέον, πρόσθετες διήμερες Σύνοδοι πραγματοποιούνται και στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια των Συνόδων Ολομέλειας οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις εγκρίνοντας νομοθεσία και προσδιορίζοντας τη θέση τους για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα.

Ροζ: συναντήσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών

Πριν από την υποβολή, τη συζήτηση και την ψήφισή τους κατά τη διάρκεια των Συνόδων Ολομέλειας, τα προτεινόμενα νομοθετικά κείμενα συζητούνται σε πρώτη φάση από τους ευρωβουλευτές που είναι μέλη των τακτικών κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Τα μέλη των κοινοβουλευτικών επιτροπών εξετάζουν ενδελεχώς και τροποποιούν τις προτάσεις που υποβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κατόπιν τροποποιήσεων του Συμβουλίου) και συντάσσουν εκθέσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια κατά τη διάρκεια μιας εκ των Συνόδων Ολομέλειας.

Οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών επιτροπών συντονίζουν το έργο τους στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Υπάρχουν σήμερα 20 μόνιμες επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες εξειδικεύεται σε ένα επιμέρους πεδίο (όπως είναι το περιβάλλον, η εσωτερική αγορά, οι μεταφορές και η γεωργία).

Οι επιτροπές αυτές συνέρχονται μία ή δύο φορές μηνιαίως στις Βρυξέλλες. Επομένως, το χρώμα που χρησιμοποιείται στο ημερολόγιο για τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι το ροζ.

Μπλε: συνελεύσεις των πολιτικών ομάδων

Το μπλε αντιπροσωπεύει τις εβδομάδες που είναι αφιερωμένες στις μηνιαίες συνελεύσεις των πολιτικών ομάδων. Οι ευρωβουλευτές κατατάσσονται άλλωστε σε ομάδες ανάλογα με τον πολιτικό χώρο στον οποίο πρόσκεινται και όχι βάσει της εθνικότητάς τους. Μολονότι οι ευρωβουλευτές δεν μπορούν να ανήκουν σε περισσότερες από μία πολιτικές ομάδες, είναι δυνατό κάποιο μέλος να μην ανήκει σε καμία ομάδα ("μη εγγεγραμμένο" μέλος).

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των πολιτικών ομάδων οι ευρωβουλευτές συζητούν για τα νομοθετικά κείμενα, που θα εξεταστούν από την ολομέλεια -γι'αυτό εξάλλου οι μπλε εβδομάδες προηγούνται συνήθως των κόκκινων. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθορίζουν επίσης τις προτεραιότητές τους και προσδιορίζουν τις θέσεις τους σχετικά με τα κύρια ζητήματα που προβάλουν στην ημερήσια διάταξη

Τιρκουάζ: εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Υπάρχουν τέλος οι λεγόμενες "τιρκουάζ" εβδομάδες, οι οποίες είναι αφιερωμένες στις εξωτερικές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τέτοιων εβδομάδων που έχουν προβλεφθεί για το 2009, δεν ασκούνται κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στις Βρυξέλλες.

Αντίθετα, οι ευρωβουλευτές έχουν την ευκαιρία να προβούν σε δραστηριότητες εκτός της "βάσης" τους. Έτσι, τα μέλη του Κοινοβουλίου είτε επιστρέφουν στις πατρίδες τους και συναναστρέφονται με τους ψηφοφόρους τους είτε πραγματοποιούν επίσκεψη σε τρίτες χώρες ως μέλη επίσημης κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας.
Αναφ. : 20060105STO04100
Όλη η επικαιρότητα