ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MACEDOINE BLOG

alpha.georg@googlemail.com

alpha.georg@googlemail.com
HOLA DOLOR ( ES ) ..:-P

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Νίκος Μαραντζίδης

Μαραντζίδης
Νίκος

Personal
Web

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Όνομα: Νίκος
Επώνυμο: Μαραντζίδης
Έτος γέννησης: 12/08/1966
Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Τόπος μόνιμης κατοικίας: Μανωλάκη Κυριακού 5, 54635 Θεσσαλονίκη

Τηλ: (2310) 968-391, 891-467, 6944 563-768

email: nikosm@uom.gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

1. Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat Nouveau Regime) Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre με το βαθμό ‘Très Honorable avec Félicitations’, 1994.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre, 1991.

3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (DEA) Κοινωνιολογίας της Κουλτούρας και της Κοινωνικής Αλλαγής του Πανεπιστημίου Paris VII-Jussieu, 1991.

4. Πτυχίο (Maitrise) Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου δίπλωμα Paris VII-Jussieu, 1990.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright (2001).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Επίκουρος Καθηγητής, γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Κοινωνικές Ταυτότητες», τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2002-2003

2. Λέκτορας, γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Ανάλυση και Συμπεριφορά», τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1998-2002

3. Ειδικός Επιστήμονας με βάση το ΠΔ/407, τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 1996-1997.

4. Visiting Scholar, University of Chicago, Department of Political Science, 2001-2002.

5. Μαθήματα που έχω διδάξει: 1) Πολιτική Κοινωνιολογία, 2) Πολιτική Συμπεριφορά, 3) Συγκριτική Πολιτική, 4) Πολιτικό Σύστημα και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα, 5) Πολιτική και Κοινωνιολογική Ανάλυση των Ένοπλων Συγκρούσεων, 6) Σύγχρονοι Εθνικισμοί, Ταυτότητες και Μειονότητες στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 7) Πολιτικά Συστήματα των Κρατών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

1. Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης

2. International Political Science Association.

3. Political Sociology Research Committee of the International Sociological Association.

4. Association Internationale des Sociologues de Langue Française.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μονογραφίες-Βιβλία

1. Γιασασίν Μιλλέτ / Ζήτω το Έθνος: Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος, εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους Τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001.

2. Τα συνδικάτα των πρακτικών μηχανικών: Η Παμμηχανική Ένωση Διπλωματούχων Πρακτικών Μηχανικών Βορείου Ελλάδος, 1927-1999, Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη, 1999.

3. Οι Μικρές Μόσχες: Πολιτική και εκλογική ανάλυση του κομμουνισμού στον ελλαδικό αγροτικό χώρο, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997.

4. Οργάνωση και συλλογική δράση: το συνδικάτο πωλητών-οδηγών και βοηθών εμφιαλωμένων ποτών βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Αφοι Κυριακίδη, 1995.

5. «Le communisme rural en Grèce; essai d’interprétation à partir de l’étude de trois communes rurales dans les années 1932-1985», Διδακτορική Διατριβή, Παρίσι, 1994.

6. «Aspects sociologiques de la théorie du parti politique. L’approche du parti de la gauche institutionelle à travers l’observation du rapport entre les P.C. de la CEE méditerranéenne et les mouvements sociaux dans les années 1976-1990», Μεταπτυχιακή διατριβή, Παρίσι, 1991.

Άρθρα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές)

1. “The axis occupation and civil war: changing trends in Greek bibliography 1941-2002”, (με Γ. Αντωνίου), Journal of Peace Research, 2004, 41(2): 223-231.

2. «Greek civil war historiography: towards a new paradigm? », (με Γ. Αντωνίου), Columbia Journal of Historiography, 1, 2004.

3. «Réfugiés et nationalisme dans les Balkans: le cas des réfugiés grecs du Pont Euxin», Espaces et Sociétés, (υπό δημοσίευση).

4. «Greek Communism 1968-2001», (με Στ. Καλύβα), East European Politics and Societies, 2002, 16(3): 665-690.

5. «Ethnic Identity, Memory and Political Behavior: the case of Turkish speaking Pontian Greeks», South European Society and Politics, 2000, 5(3): 56-79.

6. «Partis et élections dans la Grèce des années 1974-2000: la domination socialiste», Méditérannée/Mésogeios, 2000, 8: 7-25.

7. «Identité ethnique et comportement politique: le comportement électoral d’un groupe de tsiganes musulmans de Thrace de l’Ouest en Grèce», (με Γ. Μαυρομμάτη), Études Helléniques, 2000, 8(1) : 71-97.

8. «Clientélisme politique et exclusion sociale: le cas des Tsiganes en Grèce», Politique et Sociétés, 1999, 18(3): 145-161.

9. «Political clientelism and social exclusion: the case of the Gypsies in the Greek town of Sofades», (με Γ. Μαυρομμάτη), International Sociology, 1999, 14(4): 443-456.

10.«The domination of traditional clientage relations in three communities of Greek Gypsies», (με Ν. Ράπτη, Γ. Μαυρομμάτη), Journal of the Gypsy Lore Society, 1999, 9(1): 55-70.

11. «La deuxième mort de Nicos Zachariadis: L`itinéraire d`un chef communiste», Communisme, 1992, 29/30:183-189.

Άρθρα σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά (με κριτές)

12.«“Οι άλλοι Καπετάνιοι”: Οι ένοπλοι εθνικιστές αρχηγοί στα χρόνια της Κατοχής. Πρώτη απόπειρα προσέγγισης στα γεωγραφικά όρια της Βόρειας Ελλάδας», Ίστωρ (υπό δημοσίευση).

13.«Τοπικές διαστάσεις του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1943-1945: μεθοδολογικές επισημάνσεις», Αρχειοτάξιο, 2003, 5.

14.«Για το κομματικό σύστημα στη μεταπολίτευση: κριτικό σημείωμα», (με Κ. Ζαφειρόπουλο), Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 2001, 18: 129-138.

15.«Συνδικαλιστική δράση και πολιτική συμπεριφορά: η περίπτωση των εκπαιδευτικών 1995-1997», (με Χ. Αθανασιάδη, Κ. Ζαφειρόπουλο), Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 1999, 16: 4-18.

16.«Εκλογικές μεταβολές στην κοινωνική βάση του Νέου ΠΑΣΟΚ: διεύρυνση του εκλογικού ακροατηρίου και ρωγμές στον σκληρό πυρήνα», (με Κ. Ζαφειρόπουλο), Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 1999, 14: 24-49

17.«Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στα χρόνια της δικτατορίας των συνταγματαρχών: συνδικαλιστικές πρακτικές και ιδεολογία στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στα χρόνια 1967-1974», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 1998, 11: 7-21.

18. «Το παράλογο στην εκλογική συμπεριφορά», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 1998, 23: 65-84.

19. «Οι πολιτικές ιδεολογίες στο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα: η περίπτωση της άκρας δεξιάς στα χρόνια 1945-1967», Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, 1997, 8: 24-40.

20. «Πολιτικό κόμμα και κοινωνικά κινήματα: οι σχέσεις ανάμεσα στα κομμουνιστικά κόμματα της μεσογειακής Ευρώπης και τα νέα κοινωνικά κινήματα», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 1996, 8: 100-120.

21. «Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου την περίοδο της τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1995, 87: 61-78.

22. «Το θρησκευτικό μέσα στο πολιτικό: θρησκεία και πολιτική σε μια αγροτική κοινότητα της Λέσβου», Νέα Κοινωνιολογία, 1995, 20: 36-44.

23. «Ο κομμουνισμός στον ελλαδικό αγροτικό χώρο: η περίπτωση του Μανταμάδου 1922-1985», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 1993, 2: 101-124.

Άρθρα σε Συλλογικούς Τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων

24. «La cloche de l’église du village: héritage religieux et comportement politique des réfugiés turcophones grecs de la Macédoine occidentale», υπό δημοσίευση, στο (συλλογικό τόμο) Regards croisés sur le patrimoine, Παρίσι, Presses Universitaires de Paris.

25. «Εθνοτικές διαστάσεις του εμφυλίου πολέμου: η περίπτωση των τουρκόφωνων Ποντίων καπεταναίων της Μακεδονίας», στο Η. Νικολακόπουλος, Α. Ρήγος, Γρ. Ψαλλίδας, Ο Εμφύλιος Πόλεμος: Από τη Βάρκιζα στο Γράμμο Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949, Αθήνα, Θεμέλιο, 2002, σελ. 208-221.

26. «Kοινωνικές μεταβολές στην εκλογική βάση και τον πολιτικό λόγο του ΠΑΣΟΚ σήμερα», (με Κ. Ζαφειρόπουλο), στο Η. Κατσούλης, (επ.), Η Νέα Σοσιαλδημοκρατία, Αθήνα, Παπαζήσης, 2002, σελ. 303-324.

27. «Η γεωγραφία του αγροτικού κομμουνισμού στην Ελλάδα», στο Ι. Λαμπίρη-Δημάκη, (επ.), Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα σήμερα. Η ολοκλήρωση της τριλογίας 1959-2000, τόμος Γ’, 2002, σελ. 297-307.

28. «Transformations ethniques dans la Grèce contemporaine: le cas des réfugiés d’Asie Mineure», Actes du colloque AISLF « Transition et «re» construction des sociétés, 2001, σελ. 77-84.

29. «Το βάρος του παρελθόντος και η αβεβαιότητα του μέλλοντος: συγκρούσεις και σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα και την κυβέρνηση για το ζήτημα της επετηρίδας» (με Χ. Αθανασιάδη), Αθήνα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2000, 266-283.

30. «Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά: η εκλογική συμπεριφορά μιας ομάδας μουσουλμάνων τσιγγάνων στη Θράκη», Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1999.

31. «Το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη 1941-1983», στο Γ. Αναστασιάδης, Ν. Μαραντζίδης, Χ. Κεραμοπούλου, Β. Τάταλας, Το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνημα της Θεσσαλονίκης, η ιστορική φυσιογνωμία, Θεσσαλονίκη, ΕΚΘ-ΟΠΠΕ-Θ, 1997, σελ. 163-300.

Βιβλιοκριτικές σε Επιστημονικές Επιθεωρήσεις

1. «Dimitri Pentzopoulos: The Balkan exchange of Minorities and its impact on Greece, London, Hurst, 2002», Europe-Asia Studies, 2004.

2. «Στ. Κουρτουά, et al, Η Μαύρη Βίβλος του Κομμουνισμού, Αθήνα, Εστία, 2001», Επιστήμη και Κοινωνία, 2002, τχ. 7: 239-246.

3. «Κλ. Κουτσούκης, Ι. Σακκάς, Πτυχές του Εμφυλίου Πολέμου, 1946-1949, Αθήνα, Φιλίστωρ, 2000», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 2001, τχ. 17: 180-186.

4. «Ricky Van Boeschoten, Ανάποδα Χρόνια, Συλλογική Μνήμη και Ιστορία στο Ζιάκα Γρεβενών (1900-1950), Αθήνα, Πλέθρον, 1997», Modern Greek Studies Yearbook, 1998-1999, τ. 14/15: 478-480.

5. «Θανάσης Διαμαντόπουλος, Η ελληνική πολιτική ζωή, εικοστός αιώνας, Αθήνα, Παπαζήσης, 1997», Μodern Greek Studies Yearbook, 1997, τ. 12/13: 634-637.

6. «Marc Lazar, Maisons Rouges, les partis communistes francais et italien de la libération à nos jours, Paris, Aubier, 1992», Νέα Κοινωνιολογία, 1993, τχ. 17 : 95-100.

Επιμέλεια Μεταφράσεων

1. S. Berstein, Δημοκρατίες, αυταρχικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στον 20ο αιώνα, (με Η. Κουσκουβέλη), Αθήνα, Ποιότητα, 2001 .

Άλλες Δημοσιεύσεις (εφημερίδες και μη επιστημονικά περιοδικά)

1. «Γαλλία: συνδικάτα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης», Ο Κόσμος της Εργασίας, 1998, τχ 1.

2. «Μεταπολεμική Θεσσαλονίκη: Λεξικομαχίες στην πόλη των μύθων και των ψυχώσεων», Κυριακάτικη Αυγή/Ενθέματα, 14-10-1998.

3. «Χριστόδουλος και Χάντιγκτον: η Ελλάδα στο δρόμο προς τη Δύση», Κυριακάτικη Αυγή /Ενθέματα, 11-10-1998.

4. «Φαντάσματα, Λυχνάρια και Όνειρα: η ΕΣΣΔ στη συνείδηση των ευρωπαίων κομμουνιστών», Κυριακάτικη Αυγή /Ενθέματα, 7-3-1999.

5. «Πρωτομαγιά ’99: Οι νέες προκλήσεις για τα ελληνικά συνδικάτα», Μακεδονία, 30-4-1999.

6. «Για τον αντιδυτικισμό ξανά», Κυριακάτικη Αυγή/Ενθέματα, 11-7-1999.

7. «Εθνοτική ταυτότητα, εθνικισμός και προσφυγιά στα Βαλκάνια: ο κύκλος που δεν κλείνει», Ο Κόσμος της Εργασίας, 1999, τχ 5.

8. «Ρήγματα και μετατοπίσεις στην εκλογική βάση του ΠΑΣΟΚ: η προαναγγελία εκλογικών δονήσεων;», Κυριακάτικη Αυγή/Ενθέματα, 7-11-1999.

9. «Εθνοκομμουνισμός: Ο νέος δρόμος του ανατολικού κομμουνισμού», Κυριακάτικη Αυγή/Ενθέματα, 21-11-1999.

10. «Εργοδοτική βία, εργαζόμενοι και συνδικάτα», Σύγχρονη Συνδικαλιστική Σκέψη, Φεβρουάριος 2000.

11. «Απλή αναλογική ή αναβάθμιση της μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας;», (με Ν. Ράπτη), Πρωτοβουλία Πολιτών, 2, Ιούνιος 2000.

12. «Ανήκουν τα κόμματα στα μέλη τους;», Πρωτοβουλία Πολιτών, 3, Σεπτέμβριος 2000.

13.«Υπό την ηγεμονία της αμερικανικής άκρας δεξιάς», Μακεδονία της Κυριακής, 6-4-2003.

14. «Το αβέβαιο μέλλον της τρομοκρατικής βίας», Μακεδονία της Κυριακής, 18-5-2003.

15. “Νέες τάσεις στην μελέτη του εμφυλίου πολέμου» (με Στ. Καλύβα), Τα Νέα, 21-3-2004.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

1. “Το τοπικό και το γενικό: μεθοδολογικές επισημάνσεις σύζευξης των διαστάσεων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου», Δίκτυο για την Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων, Αθήνα, 2003.

2. «Στρατηγικές επιβίωσης των κομμάτων της κομμουνιστικής αριστεράς στην Ευρώπη στην μετά το 1989 εποχή», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών-Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα, 2003.

3. «Τοπικές διαστάσεις του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1943-1945», Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Αθήνα, 2002.

4. «Στρατηγικές κομματικής επιβίωσης της Αριστεράς στην Ελλάδα: Ορθοδοξία και Αναθεωρητισμός», Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο-VPRC, 2002.

5. «Η διαχείριση της μνήμης ως πολιτικό εργαλείο: η συλλογική μνήμη της βίας στο μεταπολεμικό πολιτικό σύστημα», Παν. Θεσσαλίας και Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων, Βόλος 2002.

6. “Returning to the homeland; refugee parties: ethnic mobilization or pressure groups?”, International Political Science Association, Paris, 2002.

7. “Local dimensions of the Greek Civil war: An overview”, (με Γ. Αντωνίου), European University Institute, Φλωρεντία, 2002.

8. «Επιστρέφοντας στην πατρική γη: Κράτος, πολιτική και ‘επαναπατρισθέντες’ πρόσφυγες σε συγκριτική προοπτική», Σεμινάριο Συγκριτικής Πολιτικής, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αθήνα, 2002.

9. «The two paths of the Greek communism», (με Στ. Καλύβα), Institut de Ciences Politiques I Socials, Barcelona, 2001.

10.«The kapetanios: nationalist Chieftains, 1943-1949», Modern Greek Studies Association, Washington, 2001.

11.«The two paths of the Greek communism», (με Στ. Καλύβα), Mediterranean Studies Association, Aix-en-Provence, 2001.

12.«Το συνδικαλιστικό κίνημα της Θεσσαλονίκης τον 20ο αιώνα», Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2001.

13.«Ζητήματα επιπέδων προσέγγισης, η ιστορία από «τα κάτω» και από «τα πάνω», Δίκτυο για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων, Θεσσαλονίκη, 2000.

14.«Transformations des identités ethniques en Grèce», Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Οχρίδα, 2000.

15.«Εθνοτικές διαστάσεις του εμφυλίου πολέμου: η περίπτωση των τουρκόφωνων ποντίων καπεταναίων της Μακεδονίας», Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Παν. Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Αθήνα, 1999.

16.«La cloche de l’église du village: héritage religieux et comportement politique des réfugiés turcophones grecs de la Macédoine occidentale», Centre de Recherche sur l’ Extrême Orient- Laboratoire Espace et Culture, Paris, 1999.

17.«Ethnic identity, memory and political behavior: the case of the Turkish speaking Pontian Greeks», International Institute of Sociology, Tel-Aviv, 1999.

18.«Το βάρος του παρελθόντος και η αβεβαιότητα του μέλλοντος: συγκρούσεις και σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα εκπαιδευτικά συνδικάτα και την κυβέρνηση για το ζήτημα της επετηρίδας» (με Χ. Αθανασιάδη), Ίδρυμα «Σάκη Καράγιωργα», Αθήνα, 1999.

19.«Εθνοτική ταυτότητα, μνήμη και εκλογική συμπεριφορά: η περίπτωση των τουρκόφωνων ποντίων της Μακεδονίας», Σεμινάριο Συγκριτικής Πολιτικής, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αθήνα, 1998.

20.«Clientélisme politique et exclusion sociale: le cas des tsiganes en Grèce», International Sociological Association, Montreal, 1998.

21. «Κοινωνικές μεταβολές στην εκλογική βάση και τον πολιτικό λόγο του ΠΑΣΟΚ σήμερα», Συμπόσιο Η Νέα Σοσιαλδημοκρατία στην αλλαγή του αιώνα, του Παντείου Πανεπιστημίου, 1998.

22. «The domination of traditional clientage relations in three communities of Greek Gypsies» (με Ν. Ράπτη, Γ. Μαυρομμάτη), Gypsy Lore Society, Arlington-Texas, 1998.

23. «Ένα εργατικό κέντρο στα χρόνια της δικτατορίας: συνδικαλιστικές πρακτικές και ιδεολογία στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 1967-1974», Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα, 1997.

24. «Οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και το πολιτικό σύστημα: η κυριαρχία των παραδοσιακών πελατειακών σχέσεων στις κοινότητες των ελλήνων τσιγγάνων», (με Ν. Ράπτη, Γ. Μαυρομμάτη), Συνέδριο: Η κοινωνία των 2/3, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 1997.

25. «Η πολιτική κοινωνιολογία στην Ελλάδα», Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Θεσσαλονίκη, 1997.

26. «Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας», Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης, Αθήνα, 1994.

27. «Le communisme rural en Grèce, l’ exemple de Mandamados», Centre d’ Histoire et de Sociologie du Communisme και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 1992.