ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ MACEDOINE BLOG

alpha.georg@googlemail.com

alpha.georg@googlemail.com
HOLA DOLOR ( ES ) ..:-P

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Το εκλογικό σώμα σε αριθμούς


Ψηφοφόροι
Άνδρες 4.727.782
Νέοι εκλογείς 56.491
Γυναίκες 5.053.866
Νέες εκλογείς 54.071
Σύνολο:
9.866.913
Σύνολο νέων εκλογέων: 110.562

Οι διπλοεγγεγραμμένοι

Εγγεγραμμένοι σε δύο διαφορετικούς ΟΤΑ 6.134
Δημιουργήθηκαν στην παρούσα αναθεώρηση 2.516
Διαγράφηκαν από τα δημοτολόγια 1.784
Γυναίκες εγγεγραμμένες και με το πατρικό και με το συζυγικό επώνυμο στον ίδιο ή σε διαφορετικούς ΟΤΑ 8.114
Διπλοεγγεγραμμένοι στον ίδιο ΟΤΑ 46

Ετεροδημότες: 119.034

Αλλοδαποί πολίτες της Ε.Ε. που ψηφίζουν στην Ελλάδα: 6.530

Έλληνες πολίτες που ψηφίζουν από άλλη χώρα της Ε.Ε.: 36.757